e-ISSN 2147-2475
Pulmonary nodule-associated Cat Scratch Disease in an immunocompromised patient [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(2): 99-102 | DOI: 10.5505/respircase.2017.94834

Pulmonary nodule-associated Cat Scratch Disease in an immunocompromised patient

Levent Özdemir1, Burcu Özdemir2, Mehtap Şencan3, Suat Durkaya4, Ayşegül Kaynar5, Zulal Özbolat1, Sema Çalışkan2, Ali Ersoy6
1Dörtyol State Hospital, Chest Disease, Hatay, Turkey
2İskenderun State Hospital, Chest Disease, Hatay, Turkey
3Dörtyol State Hospital Infection Disease, Hatay, Turkey
4İskenderun State Hospital Thorasic Surgey, Hatay, Turkey
5İskenderun State Hospital, Pathology, Hatay, Turkey
6Antakya State Hospital, Chest Disease, Hatay, Turkey

Cat-scratch disease (CSD) is an infectious disease, presenting with chronic inflammation of lymph nodes that drain the portal of entry of the causative organism in immunocompetent persons. It may also manifest as encephalitis, neuroretinitis, granulomatous conjunctivitis, hepatosplenic involvement, or pneumonia and thrombocytopenic purpura in immunocompromised patients. A 50-year-old, previously healthy woman was evaluated for symptoms of cough, fever, and arthralgia. She had history of surgery for hydatid cyst (liver) 4 years earlier and 1 year of Deltacortril use for rheumatoid arthritis. Nodular formations were observed in the right anterior upper lobe, right middle lobe, and right inferior posterobasal lobe on chest tomography image. Laboratory analysis revealed no abnormal findings except leukocytosis. Aerobic culture and EZN staining of sputum were negative. The patient underwent diagnostic video-assisted thoracoscopic surgery. Pathological results were reported as granulomatous disease, excluding tuberculosis and sarcoidosis, and indicating likely CSD, presenting with polymorphonuclear leukocytes in the granulomas.

Keywords: Pulmonary nodule, Cat Scratch Disease, immunocompromised

Bağışıklığı baskılanmış hastada kedi tırmığına bağlı pulmoner nodul

Levent Özdemir1, Burcu Özdemir2, Mehtap Şencan3, Suat Durkaya4, Ayşegül Kaynar5, Zulal Özbolat1, Sema Çalışkan2, Ali Ersoy6
1Dörtyol Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Hatay, Türkiye
2İskenderun Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Hatay, Türkiye
3Dörtyol Devlet Hastanesi İnfesiyon Hastalıkları, Hatay
4İskenderun Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi,Hatay, Türkiye
5İskenderun Devlet Hastanesi Patoloji, Hatay, Türkiye
6Antakya Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Hatay, Türkiye

Kedi tırmığı hastalığı, bağışıklık sistemi normal kişilerde, giriş yerinin drene olduğu lenf düğümlerinde kronik inflamasyonla seyreden bir infeksiyondur. Bağışıklık sistem baskılanmış olan hastalarda ensefalit, nöroretinit, granülomatöz konjunktivit, hepatosplenik tutulum, pnömoni ve trombositopenik purpura gibi klinik tablolar şeklinde de ortaya çıkabilir. Elli yaşında kadın hasta öksürük, ateş, eklem ağrısı nedeni ile değerlendirildi. Özgeçmişinde dört yıl önce karaciğer kist hidatiği nedeni ile operasyon ve romatoid artrit nedeni ile bir yıldır deltakortil kullanımı mevcuttu. Toraks tomografisinde sağ alt lob superiyor ve üst lobta nodul saptandı. Laboratuvar incelemesinde lökositoz dışında anormallik saptanmadı. Balgam aerob kültür ve ARB incelemesi negatif olarak saptandı. Hastaya tanısal VATS uygulandı. Patoloji sonucu granülomlar içinde polimorf nüveli lokositler, tbc ve sarkoidoz dışı granülomatöz hastalık ön planda kedi tırmığı hastalığı olarak raporlandı.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner nodul, Kedi tırmığı, Bağışıklık baskılanmış

Levent Özdemir, Burcu Özdemir, Mehtap Şencan, Suat Durkaya, Ayşegül Kaynar, Zulal Özbolat, Sema Çalışkan, Ali Ersoy. Pulmonary nodule-associated Cat Scratch Disease in an immunocompromised patient. Respir Case Rep. 2017; 6(2): 99-102

Corresponding Author: Levent Özdemir, Türkiye
LookUs & Online Makale