e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
BiPAP Sa Atriyumdaki Havann Nedeni Olabilir mi? [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(3): 195-197 | DOI: 10.5505/respircase.2021.05657

BiPAP Sa Atriyumdaki Havann Nedeni Olabilir mi?

Burcu Akkok1, Muhammed iftiolu2, Akif zcan1
1St mam niversitesi Tp Fakltesi, Gs Hastalklar Ana Bilim Dal, Kahramanmaras
2St mam niversitesi Tp Fakltesi, Hastalklar Ana Bilim Dal, Kahramanmaras

Hava embolisi, havann, direk ileti ve basn fark yoluyla venz veya arteryel sisteme girmesi olarak tannlanmaktadr. En sk grlen nedenleri iyatrojenik olup yaplan cerrahi ve invazif ilemlere bal olduu grlmtr. Hava embolisinin sonular hava hacmine ve havann giri hzna baldr. Klinii asemptomatik seyirden oka giden tabloya kadar deikenlik gsterebilir. Acil tedavi yntemi ise hemodinaminin salanmas, oksijen destei ve pozisyon vermedir ve seili olgularda hiperbarik oksijen tedavisidir. Bu olgu sunumunda kronik solunum yetmezlii nedeni ile evde bilevel pozitif hava yolu basnc (BiPAP) kullanan hastada gelien venz hava embolisinin nedenlerini ve hiperbarik oksijen tedavisi verilmeden ksa dnemde rezorbe olduunu gstermeyi amaladk.

Anahtar Kelimeler: Hava embolisi, BiPAP, yatrojenik, Hiperbarik oksijen tedavisi.

Could BiPAP Cause Air in the Right Atrium?

Burcu Akkok1, Muhammed iftiolu2, Akif zcan1
1Department of Pulmonary Medicine, St mam University, Kahramanmara, Turkey
2Department of Internal Medicine, St mam University, Kahramanmara, Turkey

Air embolism refers to the entry of air into the venous or arterial system via direct conduction and pressure difference. The most common causes are iatrogenic, and are observed to be related to surgical and invasive procedures. The consequences of air embolisms depend on the air volume and the velocity of air entry. The clinical presentations may vary from asymptomatic course to shock. Emergency treatments include the provision of hemodynamics, oxygen support and positioning, and hyperbaric oxygen therapy in selected cases. In the present study we investigate the cause of the development of a venous air embolism in a patient on bilevel positive airway pressure (BiPAP) ventilation at home due to chronic respiratory failure and resorption in the short term without hyperbaric oxygen therapy.

Keywords: Air embolism, BiPAP, Iatrogenic, Hyperbaric oxygen therapy.

Burcu Akkok, Muhammed iftiolu, Akif zcan. Could BiPAP Cause Air in the Right Atrium?. Respir Case Rep. 2021; 10(3): 195-197

Sorumlu Yazar: Burcu Akkok, Trkiye
Makale Dili: ngilizce
LookUs & Online Makale