e-ISSN 2147-2475
Cilt : 12 Say : 1 Yl : 2023

Hzl Arama
Kostal Blgede Seyrek Rastlanlan Periosteal Kondrom [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(1): 30-32 | DOI: 10.5505/respircase.2018.15046

Kostal Blgede Seyrek Rastlanlan Periosteal Kondrom

Cumhur Murat Tulay1, Sadk Yaldz1, Peyker Temiz2
1Manisa Celal Bayar niversitesi Tp Fakltesi, Gs Cerrahi Anabilim Dal, Manisa
2Manisa Celal Bayar niversitesi Tp Fakltesi, Patoloji Anabilim Dal, Manisa

Periosteal kondrom, hiyalin kkrdan nadir karlalan iyi huylu tmrdr. Periosteal kondromlar, en sk uzun kemiklerin metafiz ksmnda, el ve ayaklarn ksa tbler kemiklerinde yer alr. Bu tmrn kosta yerleimine literatrde ok az rastlanmaktadr. Biz burada, 55 yanda, yldan uzun sredir gs ars ve ilii olan ve rezeksiyonun patolojik sonucu periosteal kondrom gelen olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Periosteal kondrom, gs ars, kondrom

Periosteal Chondroma of the Rib: An Unusual Location

Cumhur Murat Tulay1, Sadk Yaldz1, Peyker Temiz2
1Department of Thoracic Surgey, Manisa Celal Bayar Uni-versity, School of Medicine, Manisa, Turkey
2Department of Pathology, Manisa Celal Bayar University, School of Medicine, Manisa, Turkey

Periosteal chondroma is a rare, benign tumor of hyaline cartilage. Periosteal chondroma is commonly found in the metaphysis of long bones or the small, tubular bones of the hands and feet. Periosteal chondroma arising in the rib is an extremely rare event. Described is the case of a 55-year-old patient with periosteal chondroma of the rib found after more than 3 years of thoracic pain.

Keywords: Periosteal chondroma, thoracic pain, chondroma

Cumhur Murat Tulay, Sadk Yaldz, Peyker Temiz. Periosteal Chondroma of the Rib: An Unusual Location. Respir Case Rep. 2018; 7(1): 30-32

Sorumlu Yazar: Cumhur Murat Tulay, Trkiye
Makale Dili: ngilizce
LookUs & Online Makale