e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
COVID-19 tedavisi Komplikasyonu Olarak Avaskler Kemik Nekrozu Gelien Olgu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(3): 220-223 | DOI: 10.5505/respircase.2021.26680

COVID-19 tedavisi Komplikasyonu Olarak Avaskler Kemik Nekrozu Gelien Olgu

lker Ylmam1, Bilkay Serez Kaya1, Ebru akr Edis1, Fethi Emre Ustabaolu2, Cem opurolu3
1Trakya niversitesi Tp Fakltesi Gs Hastalklar Anabilim Dal, Edirne
2Trakya niversitesi Tp Fakltesi Radyoloji Anabilim Dal, Edirne
3Trakya niversitesi Tp Fakltesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal, Edirne

COVID-19 hastal ile ilgili bilgilerimiz ve deneyimlerimiz arttka tedavi yaklamlarmz da deiebilmektedir. COVID-19 hastalna bal olarak solunum yetmezlii gelimi olan hastalarda sistemik glukokortikoidler ile hastalk tablosu daha iyi kontrol altna alnabilmekte ve mortalite oranlar ile hastane yat sreleri de azalmaktadr. zellikle organize pnmoni gelimi olgularda steroid tedavisi uzun sreli olabilmekte ve hastalar idame tedavisi ile taburcu olabilmektedirler. Bununla beraber, hastalarda glukokortikoid kullanmna bal olarak postcovid dnemde komplikasyonlar da grebilmekteyiz. Daha ok bakteriyel ve mantara bal akcier enfeksiyonlar grlrken, glukokortikoidlerin dier bir yan etkisi de kemik metabolizmas zerine olan olumsuz etkileridir. Burada, COVID-19 nedeni ile uzun sreli steroid kullanm sonucu avaskler kemik nekrozu gelien olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, steroid tedavisi, avaskler kemik nekrozu.

A Case with Avascular Bone Necrosis Developing as a Complication of COVID-19 Treatment

lker Ylmam1, Bilkay Serez Kaya1, Ebru akr Edis1, Fethi Emre Ustabaolu2, Cem opurolu3
1Department of Pulmonary Medicine, Trakya University Medical Faculty, Edirne, Turkey
2Department of Radiology, Trakya University Medical Faculty, Edirne, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Trakya University Medical Faculty, Edirne, Turkey

As our knowledge and experience of COVID-19 increases, our treatment approaches may change. For patients with respiratory failure due to COVID-19 disease, the disease table can be better controlled with systemic glucocorticoids, and mortality rates and hospitalization periods can also be reduced. Steroid therapy can be applied for the long-term, especially in cases with organized pneumonia, and patients can be discharged from hospital with maintenance treatment. Complications have been noted in patients in the post-COVID period resulting from the use of glucocorticoids. While mostly bacterial and fungal lung infections are seen, another side-effect of glucocorticoids is their negative effect on bone metabolism. We present here a case in which avascular bone necrosis developed as a result of long-term steroid use for the treatment of COVID-19.

Keywords: Covid-19, steroid therapy, avascular bone necrosis.

Olgunun Grnt Kesitleri
lker Ylmam, Bilkay Serez Kaya, Ebru akr Edis, Fethi Emre Ustabaolu, Cem opurolu. A Case with Avascular Bone Necrosis Developing as a Complication of COVID-19 Treatment. Respir Case Rep. 2021; 10(3): 220-223

Sorumlu Yazar: lker Ylmam, Trkiye
Makale Dili: ngilizce
LookUs & Online Makale