e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
COVID-19 ve Renal Arter Trombozu: Olgu Sunumu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(1): 25-29 | DOI: 10.5505/respircase.2022.40374

COVID-19 ve Renal Arter Trombozu: Olgu Sunumu

Recai Ergn1, Dilek Ergn1, Hacer Srer Shalabi1, Mahmoud Yousef Shalabi1, Fikret Kanat1, Baykal Tulek1, Burcu Yormaz1, Alaaddin Nayman2
1Seluk niversitesi Tp Fakltesi, Gs Hastalklar Anabilim Dal, Konya
2Seluk niversitesi Tp Fakltesi, Radyoloji Anabilim Dal, Konya

COVID-19 pandemisinin balangcndan bu yana, artan kantlar, enfekte hastalarn yksek bir trombotik komplikasyon insidans sergilediini gstermektedir. Covid-19' da solunum semptomlar baskn olsa da, COVID-19' lu hastalarda ekstrapulmoner tutulum da olabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Renal Arter Trombozu

COVID-19 and Renal Artery Thrombosis: A Case Report

Recai Ergn1, Dilek Ergn1, Hacer Srer Shalabi1, Mahmoud Yousef Shalabi1, Fikret Kanat1, Baykal Tulek1, Burcu Yormaz1, Alaaddin Nayman2
1Department of Pulmonary Medicine, Seluk University, Faculty of Medicine, Konya, Turkey
2Department of Radiology, Seluk University, Faculty of Medicine, Konya, Turkey

Since the onset of the COVID-19 pandemic, there is increasing evidence that infected patients exhibit a high incidence of thrombotic complications. Although respiratory symptoms are dominant in COVID-19, those with the condition may have extrapulmonary involvement.

Keywords: COVID-19, Renal Artery Thrombosis

Olgunun Grnt Kesitleri
Recai Ergn, Dilek Ergn, Hacer Srer Shalabi, Mahmoud Yousef Shalabi, Fikret Kanat, Baykal Tulek, Burcu Yormaz, Alaaddin Nayman. COVID-19 and Renal Artery Thrombosis: A Case Report. Respir Case Rep. 2022; 11(1): 25-29

Sorumlu Yazar: Recai Ergn, Trkiye
Makale Dili: ngilizce
LookUs & Online Makale