e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Desendan Nekrotizan Mediastinit: ki Olgu Sunumu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(1): 21-25 | DOI: 10.5505/respircase.2018.46503

Desendan Nekrotizan Mediastinit: ki Olgu Sunumu

Fatih Meterolu1, Menduh Oru1, Atalay ahin2, Burak Gl1, Gnl lmez Kavak3
1Dicle niversitesi Tp Fakltesi, Gs Cerrahisi Anabilim Dal, Diyarbakr
2Gazi Yaargil Eitim ve Aratrma Hastanesi, Gs Cerrahi-si Klinii, Diyarbakr
3Dicle niversitesi Tp Fakltesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dal, Diyarbakr

Desenden nekrotizan mediastinit (DNM) nadir grlen, fakat yksek oranda lmcl seyreden bir durumdur. DNM, mediastendeki hayati organlarn etrafnda nadir grlen enfeksiyz bir hastalktr. Zamannda tan konulmaz ve uygun olarak tedavi edilmezse sonu fatal olur. Tedavideki gecikme enfeksiyonun mediastene yaylmasna yol aar. Erken tan, uygun antibiyoterapi ve cerrahi giriimle ifa olasdr. Az tabannda kt kokulu bir svnn geldiini ifade eden 37 yandaki erkek hasta 5 gn sonra ve kemikli et yemesi sonras yutamama ikyetiyle acile bavuran 57 yandaki erkek hasta 7 gn sonra yatrld. Her iki olgu gerekli laboratuvar ve radyolojik tetkikler sonras acilden ameliyata alnd. Olgularn tanlarndaki gecikmelerden sonra mdahale edildi. Mdahale sonras takiplerde olgular ifa ile taburcu edildiler.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, desendan, nekrotizan, mediastinit

Descending Necrotizing Mediastinitis: Report of Two Cases

Fatih Meterolu1, Menduh Oru1, Atalay ahin2, Burak Gl1, Gnl lmez Kavak3
1Department of Thoracic Surgery, Dicle University, Faculty of Medicine, Diyarbakr, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Gazi Yaargil Education and Research Hospital, Diyarbakir, Turkey
3Department of Anesthesiology and reanimation, Dicle University, Faculty of Medicine, Diyarbakr, Turkey

Descending necrotizing mediastinitis (DNM) is a rare but fatal progressive condition. DNM is infectious disease occurring in the tissues and structures of the mediastinum that spreads from the oral cavity and the neck. Unless it is diagnosed in a timely manner and properly treated, the outcome is fatal. Delay in treatment allows the infection to spread down to the mediastinum. Early diagnosis, appropriate antibiotherapy, and surgical intervention are necessary for a cure. Presently described are 2 cases: a 37-year-old man presenting with a fetid fluid discharge in his mouth ongoing for 5 days, and a 57-year-old man complaining of not being able to swallow after eating bony meat 7 days earlier. Both cases underwent surgery after the necessary laboratory and radiological procedures were performed in the emergency department. Though there was a delay in admission, both patients were discharged after an uneventful surgical intervention.

Keywords: Surgery, descending, necrotizing, mediastinitis

Olgunun Grnt Kesitleri


kinci Kesit
Fatih Meterolu, Menduh Oru, Atalay ahin, Burak Gl, Gnl lmez Kavak. Descending Necrotizing Mediastinitis: Report of Two Cases. Respir Case Rep. 2018; 7(1): 21-25

Sorumlu Yazar: Fatih Meterolu, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale