e-ISSN 2147-2475
Cilt : 12 Sayı : 2 Yıl : 2023

Hızlı Arama
Granülomatöz Hastalıklarda Ne, Nerede ve Nasıl? [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(1): 41-46 | DOI: 10.5505/respircase.2018.54265

Granülomatöz Hastalıklarda Ne, Nerede ve Nasıl?

Tuğçe Gılman Oyman, Gülben Altan, Ayşe Baççıoğlu, Ayşe Füsun Kalpaklıoğlu
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kırıkkale

Akciğerin granülomatöz hastalıkları patolojik ve klinik açıdan ayırt edici tanısı zor olabilen durumlardır. Enfeksiyon dışı nedenlerden sarkoidoz, hipersensitivite pnömonisi ve enfeksiyöz olarak ise tüberküloz en sık görülenleridir. Burada granülomatöz akciğer hastalığı olup ayırt edici tanılarında zorluk yaşanan olgular uzun süreli takipleriyle sunuldu. Birinci olgu 64 yaşında kadın hasta, klinik ve radyolojik olarak hipersensitivite pnömonisi ve ikinci olgu ise 67 yaşında erkek hasta, patolojik olarak sarkoidoz ön tanıları konularak kortikosteroid kullanmaktaydı. Ancak, kortikosteroid altında klinik ve radyolojik progresyon olması üzerine yeniden tanısal araştırma yapıldı. Tekrarlanan bronkoskopik örneklemelerle ve farklı (PCR/BACTEC) tüberküloz kültürü yöntemleri kullanılarak Mycobacterium tuberculosis üremesi olması ile akciğer tüberkülozu tedavisi verildi. Sonuç olarak, bu olgular granülomatöz hastalıkların klinik, radyolojik ve patolojik açıdan benzerlik gösterebileceğini ve ayırt edici tanıda tüberküloz mikrobiyolojik tetkik tekrarının önemini göstermesi açısından ilginçtir.

Anahtar Kelimeler: hipersensitivite pnömonisi, kazeifikasyon, granülom, sarkoidoz, tüberküloz

What, Where and How in Granulomatous Diseases?

Tuğçe Gılman Oyman, Gülben Altan, Ayşe Baççıoğlu, Ayşe Füsun Kalpaklıoğlu
Department of Chest Diseases, Kırıkkale University Faculty of Medicine, Kırıkkale, Turkey

Granulomatous diseases of the lung may be difficult to diagnose in both pathological and clinical aspects. The most common reasons for granulomatous lung are tuberculosis as an infectious source, and sarcoidosis or hypersensitivity pneumonia (HP) as non-infectious causes. Here, 2 cases of granulomatous lung disease that had been incorrectly diagnosed are described. The first was a 64-year-old female patient diagnosed as HP clinically and radiologically, and the second was a 67-year-old male diagnosed as sarcoidosis pathologically. Both had progression clinically and radiologically under corticosteroid treatment. Repeat bronchoscopic evaluation revealed Mycobacterium tuberculosis in the bronchial lavage polymerase chain reaction/BACTEC (Becton Dickinson and Co., Franklin Lakes, NJ, USA) cultures, and lung tuberculosis treatment was initiated for both patients. These cases are interesting in that granulomatous diseases may have similarities in clinical, radiological, and pathological features, and repetition of tuberculosis microbiological examination is important in the differential diagnosis.

Keywords: Hypersensitivity pneumonia, caseification, granuloma, sarcoidosis, tuberculosis

Olgunun Görüntü Kesitleri


İkinci Kesit
Tuğçe Gılman Oyman, Gülben Altan, Ayşe Baççıoğlu, Ayşe Füsun Kalpaklıoğlu. What, Where and How in Granulomatous Diseases?. Respir Case Rep. 2018; 7(1): 41-46

Sorumlu Yazar: Tuğçe Gılman Oyman, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale