e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Granlomatz Hastalklarda Ne, Nerede ve Nasl? [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(1): 41-46 | DOI: 10.5505/respircase.2018.54265

Granlomatz Hastalklarda Ne, Nerede ve Nasl?

Tue Glman Oyman, Glben Altan, Aye Baolu, Aye Fsun Kalpaklolu
Krkkale niversitesi Tp Fakltesi, Gs Hastalklar Anabilim Dal, Krkkale

Akcierin granlomatz hastalklar patolojik ve klinik adan ayrt edici tans zor olabilen durumlardr. Enfeksiyon d nedenlerden sarkoidoz, hipersensitivite pnmonisi ve enfeksiyz olarak ise tberkloz en sk grlenleridir. Burada granlomatz akcier hastal olup ayrt edici tanlarnda zorluk yaanan olgular uzun sreli takipleriyle sunuldu. Birinci olgu 64 yanda kadn hasta, klinik ve radyolojik olarak hipersensitivite pnmonisi ve ikinci olgu ise 67 yanda erkek hasta, patolojik olarak sarkoidoz n tanlar konularak kortikosteroid kullanmaktayd. Ancak, kortikosteroid altnda klinik ve radyolojik progresyon olmas zerine yeniden tansal aratrma yapld. Tekrarlanan bronkoskopik rneklemelerle ve farkl (PCR/BACTEC) tberkloz kltr yntemleri kullanlarak Mycobacterium tuberculosis remesi olmas ile akcier tberklozu tedavisi verildi. Sonu olarak, bu olgular granlomatz hastalklarn klinik, radyolojik ve patolojik adan benzerlik gsterebileceini ve ayrt edici tanda tberkloz mikrobiyolojik tetkik tekrarnn nemini gstermesi asndan ilgintir.

Anahtar Kelimeler: hipersensitivite pnmonisi, kazeifikasyon, granlom, sarkoidoz, tberkloz

What, Where and How in Granulomatous Diseases?

Tue Glman Oyman, Glben Altan, Aye Baolu, Aye Fsun Kalpaklolu
Department of Chest Diseases, Krkkale University Faculty of Medicine, Krkkale, Turkey

Granulomatous diseases of the lung may be difficult to diagnose in both pathological and clinical aspects. The most common reasons for granulomatous lung are tuberculosis as an infectious source, and sarcoidosis or hypersensitivity pneumonia (HP) as non-infectious causes. Here, 2 cases of granulomatous lung disease that had been incorrectly diagnosed are described. The first was a 64-year-old female patient diagnosed as HP clinically and radiologically, and the second was a 67-year-old male diagnosed as sarcoidosis pathologically. Both had progression clinically and radiologically under corticosteroid treatment. Repeat bronchoscopic evaluation revealed Mycobacterium tuberculosis in the bronchial lavage polymerase chain reaction/BACTEC (Becton Dickinson and Co., Franklin Lakes, NJ, USA) cultures, and lung tuberculosis treatment was initiated for both patients. These cases are interesting in that granulomatous diseases may have similarities in clinical, radiological, and pathological features, and repetition of tuberculosis microbiological examination is important in the differential diagnosis.

Keywords: Hypersensitivity pneumonia, caseification, granuloma, sarcoidosis, tuberculosis

Olgunun Grnt Kesitleri


kinci Kesit
Tue Glman Oyman, Glben Altan, Aye Baolu, Aye Fsun Kalpaklolu. What, Where and How in Granulomatous Diseases?. Respir Case Rep. 2018; 7(1): 41-46

Sorumlu Yazar: Tue Glman Oyman, Trkiye
Makale Dili: ngilizce
LookUs & Online Makale