e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Splenik Tberklozun Elik Ettii Tberkloz Lenfadenit ve Tberkloz Plrezi: Bir Olgu Sunumu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(2): 77-82 | DOI: 10.5505/respircase.2022.55822

Splenik Tberklozun Elik Ettii Tberkloz Lenfadenit ve Tberkloz Plrezi: Bir Olgu Sunumu

Gamze Kayasuyu1, Ceyda Anar1, Sheyla Uygur1, Betl Doan1, Muzaffer Onur Turan1, Bunyamin Sertogullarindan1, Ebru Cakir2
1zmir Katip elebi niversitesi Atatrk Eitim ve Aratrma Hastanesi, Gs Hastalklar Blm, zmir
2zmir Katip elebi niversitesi Atatrk Eitim ve Aratrma Hastanesi, Patoloji Blm, zmir

Dalak tberklozu, literatrde zaman zaman, oun-lukla eitli risk faktrleri olan bakl basklanm bireylerde tanmlanmtr. Dalak tutulumu ve spleno-megalinin olmas, bu tr Mycobacterium tuberculosis enfeksiyonunun tehis edilmesini zorlatrr. Spleno-megali ile birlikte mediastinal ve abdominal lenfade-nopatileri olan ve lenfoma n tans ile aratrlan, nemli bir tbbi yks olmayan 56 yanda kadn hasta ate, halsizlik yaknmas ile bavurdu. Alnan plevral ve dalak biyopsisinde granlomatz inflamas-yonun ortaya kt. Burada, dalak tberklozunun elik ettii tberkloz lenfadenit ve plrit olgusunu sunuyoruz Tberkloz, nedeni bilinmeyen ate ve lenfadenopatilerin elik ettii hastalklarda ayrc tan olarak hala aklda tutulmaldr.

Anahtar Kelimeler: Tberkloz, lenfadenit, dalak, plevral effzyon.

A Case Report of Tuberculous Lymphadenitis and Tuberculous Pleural Effusion Accompanied by Splenic Tuberculosis

Gamze Kayasuyu1, Ceyda Anar1, Sheyla Uygur1, Betl Doan1, Muzaffer Onur Turan1, Bunyamin Sertogullarindan1, Ebru Cakir2
1Department of Pulmonology, İzmir Katip elebi niversity Atatrk Training and Research Hospital, zmir, Trkiye
2Department of Patology, İzmir Katip elebi niversity Atatrk Training and Research Hospital, zmir, Trkiye

Spleen tuberculosis has occasionally been described in literature, mostly in immunocompromised patients with various risk factors. The presence of spleen in-volvement and splenomegaly makes this type of My-cobacterium tuberculosis infection difficult to diag-nose. A 56-year-old woman who had mediastinal and abdominal lymphadenopathies with splenomeg-aly and was investigated with a pre-diagnosis of lymphoma, and with no significant medical history, presented with complaints of fever and malaise. Here, we present a case of tuberculous lymphadenitis and pleuritis accompanied by splenic tuberculosis with the appearance of granulomatous inflammation on pleu-ral and spleen biopsy. Tuberculosis should be kept in mind as a differential diagnosis in diseases accom-panied by a fever of unknown origin and lymphade-nopathy.

Keywords: Tuberculosis, lymphadenit, spleen, pleural effusion.

Olgunun Grnt Kesitleri
Gamze Kayasuyu, Ceyda Anar, Sheyla Uygur, Betl Doan, Muzaffer Onur Turan, Bunyamin Sertogullarindan, Ebru Cakir. A Case Report of Tuberculous Lymphadenitis and Tuberculous Pleural Effusion Accompanied by Splenic Tuberculosis. Respir Case Rep. 2022; 11(2): 77-82

Sorumlu Yazar: Ceyda Anar, Trkiye
Makale Dili: ngilizce
LookUs & Online Makale