e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Plevral Tutulumla Seyreden Sarkoidoz: Olgu Sunumu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(1): 36-40 | DOI: 10.5505/respircase.2018.90532

Plevral Tutulumla Seyreden Sarkoidoz: Olgu Sunumu

Ali Kadri rak, Zeynep nde, Nur Ycel
Salk Bilimleri niversitesi zmir Dr. Suat Seren Gs Hastalklar ve Cerrahisi Eitim ve Aratrma Hastanesi, Gs Hastalklar Klinii, zmir

Sarkoidoz, nedeni bilinmeyen, en sk akcierleri ve intratorasik lenf nodlarn tutan, multisistemik, non-kazeifiye granlomatz bir hastalktr. Literatrde plevra svs grlme skl %0-5 arasnda bildirilmektedir. Tan plevra biyopsisinde kazeifikasyon nekrozu iermeyen granlom gsterilmesi ve granlom yapan dier nedenlerin dlanmas ile konulur. Eforla nefes darl ve kuru ksrk ikayetleri olan 77 yandaki kadn hastamzn plevral biyopsi ve BT eliinde transtorasik tru-cut biyopsi rneklerinde nekroz iermeyen granlomatz enflamasyon saptadk. Giderek azaltlan dozlarda bir yllk metilprednisolon tedavisiyle tama yakn iyileme saladmz olguyu nadir grlmesi nedeniyle sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, plevral efzyon, biyopsi

Sarcoidosis Presenting with Pleural Involvement: A Case Report

Ali Kadri rak, Zeynep nde, Nur Ycel
Department of Chest Diseases, Health Sciences University, zmir Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, zmir, Turkey

Sarcoidosis is a multisystemic, granulomatous disease with particular involvement in the lungs and the intrathoracic lymph nodes. Pleural fluid has been reported to occur in 0% to 5% of the cases in the literature. Diagnosis depends on the presence of non-caseating granulomas in the biopsy sample and the exclusion of other possibilities. A 77-year-old woman with complaints of shortness of breath and a dry cough was found to have non-necrotizing granulomatous inflammation in pleural biopsy and computed tomography guided transthoracic Tru-Cut biopsy specimens. This was a rare case in which partial recovery was achieved through treatment with methylprednisolone for a year in reduced doses.

Keywords: Sarcoidosis, pleural effusion, biopsy

Olgunun Grnt Kesitleri
Ali Kadri rak, Zeynep nde, Nur Ycel. Sarcoidosis Presenting with Pleural Involvement: A Case Report. Respir Case Rep. 2018; 7(1): 36-40

Sorumlu Yazar: Ali Kadri rak, Trkiye
Makale Dili: ngilizce
LookUs & Online Makale