e-ISSN 2147-2475
Cilt : 1 Sayı : 1 Yıl : 2023

Hızlı Arama
RESPIRATORY CASE REPORTS - Respir Case Rep: 1 (1)
Cilt: 1  Sayı: 1 - Şubat 2012

KAPAK
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

KÜNYE
2.
Künye
Editorial Board

Sayfa II

EDITÖR'DEN
3.
Tıbbî Literatürde Olgu Sunumlarının Önemi
Importance of Case Reports in Medical Literature
Zafer Kartaloğlu, Oğuzhan Okutan
doi: 10.5505/respircase.2012.32032  Sayfa 1
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
4.
Nodüler Pulmoner Amyloidosis'in Doğal Radyolojik Progresyonu
The Natural Radiographic Progression of Nodular Pulmonary Amyloidosis
Dani Thomas, Marc Csete, Elisa Krill-jackson
doi: 10.5505/respircase.2012.09719  Sayfalar 2 - 7

5.
Mazot Aspirasyonuna Bağlı Olarak Gelişen Lipoid Pnömoni: Olgu Sunumu
Lipoid Pneumonia Caused by Diesel Fuel Aspiration: A Case Report
Dilaver Taş, Ersin Demirer, Faruk Çiftçi, Oğuzhan Okutan, Zafer Kartaloğlu
doi: 10.5505/respircase.2012.02996  Sayfalar 8 - 11

6.
Bir Primer Mediastinal Kist Hidatik Olgusu
A Primary Mediastinal Hydatid Cyst: a Case Report
Murat Öncel, Güven Sadi Sunam, Gülfem Yıldırım, Fikret Kanat
doi: 10.5505/respircase.2012.10820  Sayfalar 12 - 14

7.
Akciğer kist hidatiğini taklit eden schwannoma: Olgu sunumu
Schwannoma mimicking pulmonary hydatid cyst: Case report
Erkan Akar
doi: 10.5505/respircase.2012.65375  Sayfalar 15 - 18

8.
Endobronşiyal tutulum gösteren Hodgkin lenfoma: olgu sunumu
Hodgkin’s lymphoma with endobronchial involvement: a case report
Oğuzhan Okutan, Ömer Ayten, Dilaver Demirel, Ersin Demirer, Dilaver Taş, Zafer Kartaloğlu
doi: 10.5505/respircase.2012.91885  Sayfalar 19 - 23

LookUs & Online Makale