e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science lgin Bir Adenokanser Olgusu: Milier Metastaz [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(1): 41-43 | DOI: 10.5505/respircase.2022.01488

lgin Bir Adenokanser Olgusu: Milier Metastaz

Canatan Tademir, Yusuf Aydemir
Sakarya niversitesi Tp Fakltesi Gs Hastalklar Anabilim Dal, Sakarya

Akcierlerde yaygn milier grnm daha ok tberkloz, sarkoidoz ve pnmokonyozlarda gzlenir. Baz kanserlerin akciere hematojen metastazlar da, nadiren milier grnm yapabilir. Biz milier dalm gsteren ve bronkoskopi ile tan koyduumuz bir primer akcier adenokarsinomu olgusunu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Milier akcier lezyonlar, adenokanser, hematojen metastaz

An Interesting Case of Adenocarcinoma: Miliary Metastases

Canatan Tademir, Yusuf Aydemir
Department of Chest Diseases, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey

Diffuse miliary lesions in the lungs are mostly observed in tuberculosis, sarcoidosis and pneumoconiosis, while hematogenous metastases of some cancers of the lung may rarely have a miliary appearance. We present here a case of primary lung adenocarcinoma with miliary lesions and diagnosed by bronchoscopy.

Keywords: Miliary lung lesions, adenocarcinoma, hematogen metastasis

Olgunun Grnt Kesitleri
Canatan Tademir, Yusuf Aydemir. An Interesting Case of Adenocarcinoma: Miliary Metastases. Respir Case Rep. 2022; 11(1): 41-43

Sorumlu Yazar: Canatan Tademir, Trkiye
Makale Dili: ngilizce
LookUs & Online Makale