e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Metotreksat ile likili Organize Pnmoni Tans Alan Psriasis Olgusu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(1): 5-8 | DOI: 10.5505/respircase.2018.22932

Metotreksat ile likili Organize Pnmoni Tans Alan Psriasis Olgusu

Fatih Uzer1, Hlya Dirol2, rem Hicran zbudak3
1Kastamonu Devlet Hastanesi, Gs Hastalklar Klinii, Kastamonu
2Akdeniz niversitesi Tp Fakltesi Gs Hastalklar Anabilim Dal, Antalya
3Akdeniz niversitesi Tp Fakltesi Patoloji Anabilim Dal, Antalya

Psriasis, genellikle benign karakterli, tekrarlayan ve kronik inflamatuar bir cilt hastaldr. Poplasyonun %2'sini etkiler. Genel poplasyondaki yksek insidansa karn pulmoner komplikasyon olduka nadirdir. Psriasis nedeniyle metotreksat kullanan bir hastada tan koyduumuz bir organize pnmoni olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Metotrexat, organize pnmoni, psriasis.

Patient Diagnosed with Organizing Pneumonia after Using Methotrexate for Psoriasis

Fatih Uzer1, Hlya Dirol2, rem Hicran zbudak3
1Department of Respiratory Medicine, Kastamonu State Hospital, Kastamonu, Turkey
2Department of Respiratory Medicine, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Turkey
3Department of Pathology, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Turkey

Psoriasis is a recurrent chronic inflammatory skin disease. It affects some 2% of population. Despite the high incidence rate in the general population, pulmonary complications are rare. Presented here is a case of organizing pneumonia diagnosed in a patient using methotrexate for psoriasis.

Keywords: Methotrexate, organizing pneumonia, psoriasis

Fatih Uzer, Hlya Dirol, rem Hicran zbudak. Patient Diagnosed with Organizing Pneumonia after Using Methotrexate for Psoriasis. Respir Case Rep. 2018; 7(1): 5-8

Sorumlu Yazar: Fatih Uzer, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale