e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Sarkoidoz ve Silikozis Birliktelii: Olgu Serisi [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(2): 59-64 | DOI: 10.5505/respircase.2022.36002

Sarkoidoz ve Silikozis Birliktelii: Olgu Serisi

Melike Yksel Yavuz, Yucel Demiral
Dokuz Eyll niversitesi Tp Fakltesi, ve Meslek Hastalklar Bilim Dal, zmir

Silikozisin ayrc tans sarkoidoz, berilyoz, hipersensi-tivite pnmonisi, malignite, tberkloz ve dier gra-nlomatz enfeksiyonlar ierir. Sarkoidoz etiyolojisi tam olarak bilinmeyen sistemik granlomatz bir hastalktr ve silika, berilyum gibi mesleki maruziyet faktrlerin tetikleyici ajan olarak rol oynayabilecei dnlmektedir. Eksik ve dikkatsiz bir meslek yks birok olguda pnmokonyoz yerine sarkoidoz tans-na yol aabilir. Ek olarak bu iki hastaln bir arada grlmesine veya bir dierinin tekinden nce sap-tamas gibi durumlara da eitli makalelerde dikkat ekilmitir. Bu yazda bir niversite hastanesinin i ve meslek hastalklar blmne bavuran be olgu zerinden sarkoidoz ve silikoz birliktelii tartlmtr. Tm olgularda aktif akcier tberklozu ve akcier malignitesi dland. Tm olgularn biyopsi materyal-lerinin histopatolojik incelemeleri kazeifiye olmayan granlomatz inflamasyon olarak rapor edildi. Bir olguda polarize mikroskopta ift kran cisim gsterildi. Burada, bu olgular nda iyi alnm bir meslek yksnn sarkoidoz ve silikozisin ayrc tans ve etiyolojisini saptamadaki faydasna dikkat ekmek amalanmtr.

Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, Silikoz, ayrc tan.

Coexistence of Sarcoidosis and Silicosis: Case Series

Melike Yksel Yavuz, Yucel Demiral
Department of Work and Occupational Diseases, Dokuz Eyll University Faculty of Medicine, zmir, Trkiye

The differential diagnosis of silicosis includes sar-coidosis, berylliosis, hypersensitivity pneumonia, malignancy, tuberculosis and other granulomatous infections. Sarcoidosis is a systemic granulomatous disease with an unknown etiology, although it is thought that occupational exposure to such substanc-es as silica and beryllium may be a trigger. An in-complete occupational history may lead to a diagno-sis of sarcoidosis rather than pneumoconiosis in many cases, although various associations of these two diseases, such as the coexistence and detection of one before or after the other, have been reported in literature. The coexistence of sarcoidosis and sili-cosis is discussed in the present study with reference to five cases who applied to the Occupational Dis-eases department of a university hospital. Active pulmonary tuberculosis and lung malignancy were excluded in all cases, and histopathologic examina-tions of all samples were reported as non-caseating granulomatous inflammation. In the specimen of one case, a birefringent body was identified upon polar-ized microscopy. In the light of these cases, it is aimed to draw attention to the usefulness of a well-received occupational history in the differential diag-nosis and etiology of sarcoidosis and silicosis.

Keywords: Sarcoidosis, Silicosis, differential diagnosis.

Melike Yksel Yavuz, Yucel Demiral. Coexistence of Sarcoidosis and Silicosis: Case Series. Respir Case Rep. 2022; 11(2): 59-64

Sorumlu Yazar: Melike Yksel Yavuz, Trkiye
Makale Dili: ngilizce
LookUs & Online Makale