e-ISSN 2147-2475
Cilt : 11 Sayı : 2 Yıl : 2023

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Akciğer Apsesi ile Takip Edilen Hastada İkincil Beyin Apsesi [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(2): 83-87 | DOI: 10.5505/respircase.2022.63496

Akciğer Apsesi ile Takip Edilen Hastada İkincil Beyin Apsesi

Özlem Ataoğlu1, Pınar Yıldız Gülhan2, Mehmet Fatih Elverişli3, Ege Güleç Balbay2
1Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Düzce
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce
3Ünye Devlet Hastanesi, Ordu

Down sendromunda solunum yolu enfeksiyonları sık olarak görülmektedir. Diabetes mellitusu da olan Down sendromlu 24 yaşındaki erkek hasta, ateş ve kusma şikayetleri ile gittiği dış merkezde akciğer ap-sesi tanısıyla antibiyotik tedavisi almış, ancak semp-tomlarının gerilememesi üzerine tarafımıza sevk edil-miştir. Radyolojik incelemede akciğer apsesinde dü-zelme olmasına rağmen ateş, kusmanın devam etme-si ve baş ağrısının da başlaması üzerine yapılan ince-lemelerde hastanın beyin apsesinin de olduğu sap-tandı. Özellikle altta yatan ek hastalığı olan akciğer apseli olgularda beyin apsesi gibi ek apse odakları açısından dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Down sendromu, akciğer apsesi, beyin apsesi

Secondary Brain Abscess in a Patient Followed Up with Lung Abscess

Özlem Ataoğlu1, Pınar Yıldız Gülhan2, Mehmet Fatih Elverişli3, Ege Güleç Balbay2
1Düzce Ataturk State Hospital, Düzce, Türkiye
2Department of Chest Diseases, Düzce University Faculty of Medicine, Düzce, Türkiye
3Ünye State Hospital, Ordu, Türkiye

Respiratory tract infections are common in Down syndrome. A 24-year-old male patient with Down syndrome with concurrent diabetes mellitus under-went antibiotic treatment with a diagnosis of lung abscess in an external center with complaints of fever and vomiting, but was referred to us after his symp-toms did not regress. Despite the improvement in the lung abscess noted in a radiological examination, the patient was identified with a brain abscess upon an examination due to the continuation of fever, vomit-ing and the onset of headache. Particular attention should be paid to additional abscess foci such as brain abscess in cases with lung abscess with an underlying comorbidity.

Keywords: Down syndrome, lung abscess, brain abscess

Özlem Ataoğlu, Pınar Yıldız Gülhan, Mehmet Fatih Elverişli, Ege Güleç Balbay. Secondary Brain Abscess in a Patient Followed Up with Lung Abscess. Respir Case Rep. 2022; 11(2): 83-87

Sorumlu Yazar: Özlem Ataoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale