e-ISSN 2147-2475
Cilt : Sayı : Yıl : 2023

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Sıradışı Bir Aspirasyon: Trakeo-özefajiyal Konuşma Protezi [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2012; 1(2): 65-69 | DOI: 10.5505/respircase.2012.76486

Sıradışı Bir Aspirasyon: Trakeo-özefajiyal Konuşma Protezi

Ali Nihat Annakkaya1, Ege Güleç Balbay1, Mete Erbaş2, Özcan Yıldız3
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
2Düzce Akçakoca Devlet Hastanesi
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kbb Anabilim Dalı

Trakeo-özofagial konuşma protezleri total larenjektomi uygulanan hastalarda ses ve konuşma rehabilitasyonu için halen kullanılan en başarılı yöntemdir. Trakeo-özofagial Provox Konuşma Protezi (PKP) trakea arka duvarı ile özofagus ön duvarı arasına cerrahi ponksiyon ile yerleştirilen bir cihazdır. Kendiliğinden yerinden çıkarak trakea içine aspirasyonu nadir bir komplikasyondur. Üç yıl önce larenks kanseri nedeni ile radyoterapi almaksızın total larenjektomi geçiren, yanlız yaşayan 60 yaşında erkek hasta, acil servisimize ani başlayan nefes darlığı ile başvurdu. Akciğer grafisinde sol alt lobda atelektazi tespit edildi. Tanısal amaçlı yapılan fleksibl fiberoptik bronkoskopide solda sekonder karina düzeyinde PKP görüldü. Aygıt biopsi forsepsi kullanılarak başarı ile çıkarıldı. Hasta protezi aspire edip etmediğinin farkında değildi. Olgunun ana karina seviyesinden daha distalde ilk PKP aspirasyonu olgusu olduğunu düşünüyoruz. Sonuç olarak Göğüs hastalıkları ve KBB uzmanlarının larenjektomili hastalarda bu gibi uzun dönem komplikasyonları bilmesi gerektiği kanaatine vardık.

Anahtar Kelimeler: Provox, Trakeo-özefajiyal konuşma protezi, aspirasyon

An Unusual Aspiration: Tracheo-esophageal Voice prosthesis

Ali Nihat Annakkaya1, Ege Güleç Balbay1, Mete Erbaş2, Özcan Yıldız3
1Duzce University, Department Of Chest Diseases, Faculty Of Medicine, Turkey
2Akcakoca State Hospital, Düzce, Turkey
3Istanbul University, Department Of Ent, Cerrahpaşa Faculty Of Medicine, Turkey

Tracheo-esophageal voice prosthesis is currently the most successful and the principal method of voice and speech in patients undergoing total laryngectomy. Spontaneous dislodgement leading to tracheal aspiration is a rare complication. A 60 years old male living alone who underwent total laryngectomy with no radiotherapy for laryngeal carcinoma 3 years ago, admitted to our emergency department with a sudden shortness of breath. Chest radiography revealed atelectasis on the left lower lobe. Diagnostic flexible fiberoptic bronchoscopy showed Provox voice prosthesis at the level of bifurcation to left secondary bronchus. The device is successfully removed with biopsy forceps. As far as we know this case is the first Provox voice prosthesis aspiration case report which has been observed a more distal location from the main carina. In conclusion, chest and ENT physicians should know such long-term complications in laryngectomized patients.

Keywords: provox, tracheoesophageal voice prosthesis, aspiration

Ali Nihat Annakkaya, Ege Güleç Balbay, Mete Erbaş, Özcan Yıldız. An Unusual Aspiration: Tracheo-esophageal Voice prosthesis. Respir Case Rep. 2012; 1(2): 65-69

Sorumlu Yazar: Ege Güleç Balbay, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale