e-ISSN 2147-2475
Lipoid Pneumonia Caused by Diesel Fuel Aspiration: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2012; 1(1): 8-11 | DOI: 10.5505/respircase.2012.02996

Lipoid Pneumonia Caused by Diesel Fuel Aspiration: A Case Report

Dilaver Taş, Ersin Demirer, Faruk Çiftçi, Oğuzhan Okutan, Zafer Kartaloğlu
Gülhane Military Medical Academy, Haydarpaşa Training Hospital, Department Of Pulmonary Diseases, Istanbul

Exogeneous lipoid pneumonia is a rare clinical condition occuring after accidentally aspiration of petroleum products, vegetable or animal oils. A twenty-two years old male patient complaining from fever, cough and shortness of breath admitted. He had a history of accidently aspiration of diesel fuel from a car's fuel depot by inserting a hose. He had tachycardia, tachypnea, fever and fine crackles at both hemithorax on auscultation. The patient had worsening general condition due to hypoxemia and hypocapnia that required oxygen support. Prevalent infiltration dominating on left hemithorax was observed at chest radiography. Consolidation area on the left lung transformed to a necrotizing abcess with a sign of air-fluid level in the 19th day after the aspiration. Clinical and radiological improvement was observed in the following days. Bronchiectasis, pneumatocel and sequelae parenchymal dansities were observed at Chest CT after 6 months of hospital admission. In conclusion, this condition can cause severe pleuropulmonary complications.

Keywords: Lipoid pneumonia, aspiration

Mazot Aspirasyonuna Bağlı Olarak Gelişen Lipoid Pnömoni: Olgu Sunumu

Dilaver Taş, Ersin Demirer, Faruk Çiftçi, Oğuzhan Okutan, Zafer Kartaloğlu
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, İstanbul

Ekzojen lipoid pnömoni; petrol ürünleri, hayvansal ya da bitkisel yağların kazara aspirasyonu sonucu gelişen, nadir görülen bir klinik durumdur. Olgu, yirmi iki yaşında erkek hasta, öksürük, nefes darlığı ve ateş şikayetleri ile yatırıldı. Öyküsünde bir taşıtın yakıt deposundan hortumla mazot çekmeye çalışırken kazara aspire ettiği öğrenildi. Başvurduğunda taşikardi, taşipne, ateş ve oskültasyonla solda daha belirgin olmak üzere her iki hemitoraksta ince raller duyuldu. Hastada oksijen desteği gerektiren hipoksemi ve hipokapni mevcuttu ve genel durumu kötüydü. Akciğer grafisinde sol hemitoraksta daha fazla olarak infiltrasyon mevcuttu. Aspirasyondan sonraki 19. günde sol akciğerdeki konsolidasyon alanında hava sıvı seviyesi gösteren nekrotik abse formasyonu gelişti. Sonraki günlerde klinik ve radyolojik olarak düzelme gözlendi. Hastaneye yatıştan 6 ay sonra çekilen toraks BT’de bronşiektazi, pnömatosel ve sekel görünümlü parankimal dansiteler görüldü. Sonuç olarak bu durum ciddi plöropulmoner tablolara ve sekel gelişimine neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: Lipoid pnömoni, aspirasyon

Dilaver Taş, Ersin Demirer, Faruk Çiftçi, Oğuzhan Okutan, Zafer Kartaloğlu. Lipoid Pneumonia Caused by Diesel Fuel Aspiration: A Case Report. Respir Case Rep. 2012; 1(1): 8-11

Corresponding Author: Dilaver Taş, Türkiye
LookUs & Online Makale