e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
BOOP (Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia) and Renal Amyloidosis Secon-dary to Infected Cystic Bronchiectasis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2013; 2(1): 14-19 | DOI: 10.5505/respircase.2013.19480

BOOP (Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia) and Renal Amyloidosis Secon-dary to Infected Cystic Bronchiectasis

Dilay Çimen, Mehmet Ekici, Emel Bulcun, Aydanur Ekici
1. Kirikkale University, Faculty Of Mdicine, Department Of Pulmonary Medicine, Kirikkale, Turkey

Amyloidosis is group of conditions occurring as a result of abnormal storage of a specific protein, amyloid, in various tissues in the body. Organizing pneumonia, a rarely seen within lung diseases, but rather possessing a characteristic clinicopathologic features is a table. A case applied to our hospital with shortness of breath, cough, sputum, and chest pain. Heterogeneity at the left paracardiac borderline, by closing the left sinus, was observed in the posteroanterior chest x-ray. Reticulonodular changes on the basis of extensive ground-glass density, locally consolidated areas, changes in bronchiectasis, and a loss of volume in the apical-posterior segment of the upper and lower lobes of the left lung were determined by High-resolution computed tomography. Because of proteinuria, renal biopsy was performed on the basis of renal amyloidosis. The pathologic examination was consistent with renal amyloidosis. A biopsy was carried out by fiberoptic bronchoscopy in the lower left lobe mucosa from the area of white plaque. The biopsy specimen was compatible with "organized pneumonia” (interstitial pneumonia and interstitial fibrosis). Secondary amyloidosis and bronchiolitis obliterans organizing pneumonia with renal involvement, progressing due to infected cystic bronchiectasis, are presented in this study.

Keywords: Cystic Bronchiectasis, Secondary Amyloidosis, Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneu-monia.

Enfekte Kistik Bronşektaziye Sekonder Gelişen BOOP (Bronşiolitis Obliterans Organize Pnömoni) ve Renal Amiloidoz

Dilay Çimen, Mehmet Ekici, Emel Bulcun, Aydanur Ekici
1. Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Kırıkkale, Türkiye

Amiloidoz, amiloid olarak adlandırılan özel bir proteinin vücuttaki değişik dokularda anormal biçimde depolanması sonucunda ortaya çıkan bir grup hastalıktır. Organize pnömoni, akciğer hastalıkları içinde ender görülen ama oldukça karakteristik kliniko-patolojik özellikleri olan bir tablodur. Olgumuz nefes darlığı, öksürük, balgam, yan ağrısı yakınması ile hastanemize başvurdu. Postero-anterior akciğer grafisinde sol parakardiak sınırda heterojenite, sol sinüs kapalı olarak izlendi. Yüksek çözünürlüklü bilgi-sayarlı tomografide sol akciğer üst lob apikoposterior segmentte ve sol akciğer alt lobda yaygın buzlu cam dansitesi zemininde retikülonodüler değişiklikler, yer yer konsolide alanlar, bronşektazik değişiklikler ve hacim kaybı saptandı. Olgunun proteinürisi olması üzerine renal amiloidoz açısından böbrek biyopsisi yapıldı. Patoloji sonucu renal amiloidozis ile uyumlu geldi. Fiberoptik bronkoskopide sol alt lob mukozasında beyaz plak alanından biyopsi yapıldı. Biopsi örneği “organize pnömoni” (interstisyel pnömoni ve interstisyel fibrozis) bulguları ile uyumlu geldi. Bu yazıda, kistik bronşektaziye bağlı gelişen renal tutulumu olan sekonder amiloidoz ve bronşiolitis obliterans organize pnömoni olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kistik Bronşiektazi, Sekonder Amiloidozis, Bronşiolitis Obliterans Organize Pnömoni.

Dilay Çimen, Mehmet Ekici, Emel Bulcun, Aydanur Ekici. BOOP (Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia) and Renal Amyloidosis Secon-dary to Infected Cystic Bronchiectasis. Respir Case Rep. 2013; 2(1): 14-19

Corresponding Author: Dilay Çimen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale