e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
Tumorlet emerging on the basis of bronhiectasis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2012; 1(2): 47-50 | DOI: 10.5505/respircase.2012.69775

Tumorlet emerging on the basis of bronhiectasis

Fatih Meteroğlu1, Atalay Şahin1, Tahir Şevval Eren1, Selver Özşener Özekinci2
1Dicle University, Medical School, Thoracic Surgery Department, Diyarbakir, Turkey
2Dicle University, Medical School, Pathology Department

Pulmonary tumorlet is a collection of cellular crusts less than 5 mm which is composed of multifocal neuroendocrin cells. They are often discovered incidentally. A 65 years old male case who underwent left lower lobectomy for bronhiectasis was presented. Multiple tumorlet on bronchiectasic basis were detected in the histopathological examination of the surgical specimen.

Keywords: Pulmonary tumorlet, neuroendocrin, bronhiectasis

Bronşektazi zemininde gelişen tümörlet

Fatih Meteroğlu1, Atalay Şahin1, Tahir Şevval Eren1, Selver Özşener Özekinci2
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi, Diyarbakır, Türkiye
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Pulmoner tümörlet, multifokal nöroendokrin hücrelerinin oluşturduğu 5 mm’den küçük hücre topluluklarıdır. Genellikle insidental olarak görülürler. Altmış beş yaşında bronşektazi nedeniyle sol alt lobektomi yapılan bir erkek olgu sunuldu. Cerrahi örneğin histopatolojik incelemesinde bronşektatik zeminde multipl tümörlet saptandı.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner tümörlet, nöroendokrin, bronşektazi

Fatih Meteroğlu, Atalay Şahin, Tahir Şevval Eren, Selver Özşener Özekinci. Tumorlet emerging on the basis of bronhiectasis. Respir Case Rep. 2012; 1(2): 47-50

Corresponding Author: Fatih Meteroğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale