e-ISSN 2147-2475
Volume : 12 Issue : 3 Year : 2023

Quick Search
Respiratory Case Reports
Rare Complication of Difficult Intubation Using a Double- lumen Tube: Thoracic Esophageal Perforation [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2023; 12(3): 95-100 | DOI: 10.5505/respircase.2023.00377

Rare Complication of Difficult Intubation Using a Double- lumen Tube: Thoracic Esophageal Perforation

Bahar Ağaoğlu Şanlı1, Serkan Yazgan1, Kenan Can Ceylan1, Ahmet Ucvet1, Tarık Öztürk2
1Clinic of Thoracic Surgery, İzmir Dr Suat Seren Chest Diseases and Surgery Medical Practice and Research Center, İzmir, Türkiye
2Clinic of Anesthesiology and Reanimation, İzmir Dr Suat Seren Chest Diseases And Surgery Medical Practice and Research Center, İzmir, Türkiye

Doublelumen intubation is more difficult to achieve than conventional intubation due to the broader, lengthier and stiffer nature of the tube, leading to more frequent complications in execution. Thoracic esophageal perforation was observed following a difficult intubation in a patient who underwent a left lower lobectomy for lung cancer. In this case presentation we share our experiences of the diagnosis, monitoring and treatment of esophageal perforation. We believe that the utilization of auxiliary instruments such as fiberoptic bronchoscopy can aid in the prevention of major complications arising from difficult intubations.

Keywords: Esophageal Perforation, thoracic surgery, intubation.

Zor Entübasyonda Çift Lümenli Tüp Kullanımının Nadir Bir Komplikasyonu: Torasik Özofagus Perforasyonu

Bahar Ağaoğlu Şanlı1, Serkan Yazgan1, Kenan Can Ceylan1, Ahmet Ucvet1, Tarık Öztürk2
1İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir
2İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İzmir

Çift lümenli entübasyon, tüpün daha geniş, daha uzun ve sert olması nedeniyle konvansiyonel entübasyondan daha zordur. Bu sebeple tek lümenli tüp ile entübasyonlara göre daha sık komplikasyon görülmektedir. Akciğer kanseri nedeniyle sol alt lobektomi yapılan hastada zor entübasyona bağlı torasik özefagusda perforasyon görülmüştür. Olgumuzda perforasyonun tanı, takip ve tedavi sürecindeki deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık. Zor entübasyon bağlı majör komplikasyonları önlemek için, fiberoptik bronkoskopi gibi yardımcı enstrümanların kullanılmasının faydalı olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Özefagus perforasyonu, göğüs cerrahisi, entübasyon.

Bahar Ağaoğlu Şanlı, Serkan Yazgan, Kenan Can Ceylan, Ahmet Ucvet, Tarık Öztürk. Rare Complication of Difficult Intubation Using a Double- lumen Tube: Thoracic Esophageal Perforation. Respir Case Rep. 2023; 12(3): 95-100

Corresponding Author: Bahar Ağaoğlu Şanlı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale