e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Acute Eosinophilic Pneumonia Associated with E-Cigarettes: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2023; 12(3): 105-108 | DOI: 10.5505/respircase.2023.16023

Acute Eosinophilic Pneumonia Associated with E-Cigarettes: A Case Report

Mehmet Emin Sezgin1, Berna Duman2, Mustafa Colak1, Cengiz Özdemir3, Levent Dalar3
1Department of Pulmonology, Balıkesir University, Balıkesir, Türkiye
2Department of Pulmonology, Bezmialem Vakıf University Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Pulmonology, Liv Hospital Vadistanbul, İstanbul, Türkiye

Knowledge of the detrimental effects of electronic cigarettes on the lungs is increasing, especially in young adults and those who are trying to quit smoking. The lung damage caused by E-cigarettes has become known as “Electronic cigarette-associated lung injury (EVALI)” and is thought to be attributable to Vitamin E Acetate and Tetrahydrocannabinol. A female patient with no known chronic disease presented with complaints of dry cough and shortness of breath for 2 weeks. Bronchoscopy was performed on the patient, whose complaints and inlung infiltrations were noted to increase under antibiotic treatment. Bronchoalveolar lavage (BAL) cell count showed 80% eosinophils. After 4 weeks of vaping, the patient was diagnosed with acute eosinophilic pneumonia (AEP) that was attributed to vaping. Cases of eosinophilic pneumonia, lipoid pneumonia and organizing pneumonia associated with E-cigarette use have been reported. Our patient was diagnosed with eosinophilic pneumonia associated with E-cigarette use, and we believe the specific characteristics of the case merit consideration in the body of related literature.

Keywords: Electronic cigarette, vaping, acute eo-sinophilic pneumonia, EVALI.

Elektronik Sigaraya Bağlı Akut Eozinofilik Pnömoni: Olgu Sunumu

Mehmet Emin Sezgin1, Berna Duman2, Mustafa Colak1, Cengiz Özdemir3, Levent Dalar3
1Balıkesir Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Balıkesir
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
3Liv Hospital Vadistanbul, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Özellikle genç erişkinlerde ve sigara bırakmaya çalışanlarda kullanımı yaygınlaşan 'Elektronik Sigara'nın akciğere zararları gün geçtikçe daha fazla gözlenmektedir. Elektronik sigaranın neden olduğu akciğer hasarına ‘Elektronik sigara ilişkili akciğer hasarı(EVALI)’ denilmektedir. Elektronik sigaranın zararlarının, Vitamin E Asetat ve Tetrahidrokannabinol’e bağlı olduğu düşünülmektedir. Bilinen kronik hastalığı olmayan kadın hasta, tarafımıza 2 haftadır olan kuru öksürük ve nefes darlığı şikayetleriyle başvurdu. Antibiyotik tedavisi altında şikayetleri ve akciğerdeki infiltrasyonları artış gösteren hastaya bronkoskopisi yapıldı. Bronko alveolar lavaj (BAL) hücre sayımında ise %80 eozinofil saptandı. Dört haftadır elektronik sigara kullandığı öğrenilen hastaya elektronik sigaraya bağlı akut eozinofilik pnömoni tanısı konuldu. Elektronik sigaraya bağlı eozinofilik pnömoni, lipoid pnömoni, organize pnömoni gibi olgular bildirilmiştir. Biz bu olguda elektronik sigaraya bağlı eozinofilik pnömoni tanısını koyduk. Olgumuzun literatüre katkı sağlayacağı düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Elektronik sigara, akut eozinofilik pnömoni, akciğer hasarı.

Mehmet Emin Sezgin, Berna Duman, Mustafa Colak, Cengiz Özdemir, Levent Dalar. Acute Eosinophilic Pneumonia Associated with E-Cigarettes: A Case Report. Respir Case Rep. 2023; 12(3): 105-108

Corresponding Author: Mehmet Emin Sezgin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale