e-ISSN 2147-2475
Volume : 12 Issue : 3 Year : 2023

Quick Search
Respiratory Case Reports
A Rare Cause of Stridor in the Emergency Department: Multiple System Atrophy: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2023; 12(3): 123-126 | DOI: 10.5505/respircase.2023.24471

A Rare Cause of Stridor in the Emergency Department: Multiple System Atrophy: A Case Report

Ecem Naz Ertürk1, Eylem Sercan Özgür2, Serhan Sevim3, Yusuf Vayısoglu4, Rabia Hande Avcı5, Merve Fidan Aşık6, Ali RızaFatih Büyükkutlu7, İsmail Sert8, Sibel Naycı2
1Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara
2Department of Chest Diseases, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Türkiye
3Department of Neurology, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Türkiye
4Department of Otorhinolaryngology, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Türkiye
5Karabük Training and Research Hospital, Karabük, Türkiye
6Department of Chest Diseases, Gürsu Cüneyt Yıldız State Hospital, Bursa, Türkiye
7Department of Chest Diseases, Silifke State Hospital, Mersin, Türkiye
8Department of Chest Diseases Eskişehir City Hospital, Eskişehir, Türkiye

Multiple System Atrophy (MSA) is a less common degenerative disorder that impacts the autonomic functions of the body, such as bladder function, blood pressure, breathing and muscle control. Clini-cally, there are 2 types of MSA: Parkinsonian (MSA-P) and cerebellar (MSA-C). Laryngeal stridor is an im-portant clinical finding that can aid in diagnosis and indicates a poor prognosis. We present here the case of a 53-year-old female patient who had been diag-nosed with MSA-C two years earlier, and who pre-sented to the emergency department with dyspnea.

Keywords: Multipl sistem atrofi, stridor, vokal kord displazi.

Acil Serviste Stridorun Nadir Bir Nedeni: Multipl Sistem Atrofi: Olgu Sunumu

Ecem Naz Ertürk1, Eylem Sercan Özgür2, Serhan Sevim3, Yusuf Vayısoglu4, Rabia Hande Avcı5, Merve Fidan Aşık6, Ali RızaFatih Büyükkutlu7, İsmail Sert8, Sibel Naycı2
1Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Mersin
4Mersin Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
5Karabük Training and Research Hospital, Karabük, Türkiye
6Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Bursa
7Silifke Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Mersin
8Eskişehir Şehir Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Eskişehir

Multipl Sistem Atrofi (MSA), kan basıncı, solunum, mesane fonksiyonu ve kas kontrolü dahil olmak üzere vücudun otonomik fonksiyonlarını etkileyen nadir, dejeneratif bir nörolojik hastalıktır. Parkinsoniyen (MSA-P) ve serebellar (MSA-C) tip olmak üzere iki klinik tipi vardır. Laringeal stridor, yüksek tanısal pozitif prediktif değeri olan ve aynı zamanda kötü prognoz göstergesi kabul edilen klinik bir bulgudur. Bu yazıda, acil servise nefes darlığı yakınması ile başvuran 2 yıldır MSA-C tanısı olan 53 yaşında kadın hasta incelenip sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Multiple system atrophy, stridor, vocal cord dysplasia

Ecem Naz Ertürk, Eylem Sercan Özgür, Serhan Sevim, Yusuf Vayısoglu, Rabia Hande Avcı, Merve Fidan Aşık, Ali RızaFatih Büyükkutlu, İsmail Sert, Sibel Naycı. A Rare Cause of Stridor in the Emergency Department: Multiple System Atrophy: A Case Report. Respir Case Rep. 2023; 12(3): 123-126

Corresponding Author: Ecem Naz Ertürk, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale