e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Treatment of Bronchopleural Fistula with Watanabe Spigots [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2024; 13(1): 1-5 | DOI: 10.5505/respircase.2024.26986

Treatment of Bronchopleural Fistula with Watanabe Spigots

Julia Fattore, David Ngo, Bruce French, Sultana Syeda, Jonathan Williamson
Liverpool Hospital, Department of Respiratory Medicine, Liverpool, Australia

Bronchopleural fistula (BPF) is a known complication of necrotizing pneumonia that is treated primarily with pleural drainage and antimicrobial therapy, while surgical treatments are generally reserved for those who do not respond to conservative management. Endobronchial spigots – a potentially less invasive approach to the treatment of bronchial occlusion – can be utilized when the culprit bronchi can be isolated and successfully blocked. We describe here the case of a 44-year-old female with a persistent right lower lobe bronchopleural fistula complicating necrotizing MRSa pneumonia, despite pleural drainage and directed antimicrobial therapy. The use of an endobronchial spigot for the bronchial occlusion of two bronchopulmonary segments led to an immediate reduction in the size of a large pleural cavity, contributing to significant symptomatic and biochemical improvement. The treatment can thus be considered an alternate cost-effective minimally invasive approach to the management of non-resolving bronchopleural fistula.

Keywords: Bronchopleural fistula, bronchoscopy, interventional pulmonology, Watanabe spigot

Bronkoplevral Fistülün Watanabe Tıkaçları ile Tedavisi

Julia Fattore, David Ngo, Bruce French, Sultana Syeda, Jonathan Williamson
Liverpool Hastanesi, Solunum Tıbbı Bölümü, Liverpool, Avustralya

Bronkoplevral fistül (BPF), nekrotizan pnömoninin bilinen bir komplikasyonudur. BPF için ilk tedavi, plevral drenaj ve antimikrobiyal tedaviyi içerir. Cerrahi tedaviler konservatif tedavinin başarısız olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Daha az invazif bir alternatif tedavi seçeneği olan endobronşiyal tıkaçlar fistülün problematik bronş düzeyinde oklüzyonunu sağlamak amaçlı kullanılabilmektedir. Bu olgu sunumunda MRSa pnömonisine sekonder gelişen ve plevral drenaj ve antimikrobiyal tedaviye rağmen devam eden sağ alt lob bronkoplevral fistülü olan 44 yaşında bir kadını sunuyoruz. İki bronş segmenti spigot ile oklüde edilerek, hastada klinik ve laboratuvar düzelme ile birlikte plevral boşluğun boyutunda önemli ölçüde bir azalma sağlandı. Bu yöntem iyileşmeyen bronkofistüllerin tedavisi için alternatif, uygun maliyetli ve minimal invazif bir yaklaşım olabilir.

Anahtar Kelimeler: Bronkoplevral fistül, bronkoskopi, girişimsel göğüs hastalıkları, Watanabe spigot

Julia Fattore, David Ngo, Bruce French, Sultana Syeda, Jonathan Williamson. Treatment of Bronchopleural Fistula with Watanabe Spigots. Respir Case Rep. 2024; 13(1): 1-5

Corresponding Author: Julia Fattore, Australia
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale