e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Distinguishing Occupational and Environmental Asbestos Exposures: Case Series [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2023; 12(1): 23-29 | DOI: 10.5505/respircase.2023.28482

Distinguishing Occupational and Environmental Asbestos Exposures: Case Series

Merve Erol Gülseven1, Gülden Sarı1, Adem Koyuncu1, Bilge Akgündüz2, Funda Demirağ3, Ceprail Şimşek1
1Department of Occupational Disease, University of Health Sciences Ankara Atatürk Sanatoryum Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye
2Department of Occupational Disease, Ministry of Health Eskişehir City Hospital, Eskişehir, Türkiye
3Department of Pathology, University of Health Sciences Ankara Atatürk Sanatoryum Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye

Asbestos is a flexible and fibrous silicate that is highly resistant to physical and chemical conditions. Because of these features, it has been utilized for many years in a variety of industries, including insulation, textiles, ships, vehicle production, and construction. Despite the fact that its usage is restricted in Turkey, as in many other countries, significant occupational exposures can occur during the repair of outdated industrial items and the demolition of buildings. Furthermore, environmental asbestos exposure is a major public health concern in several areas of Turkey. Therefore, it does not come to mind to question occupational exposures in the diagnosis of asbestos-related lung disease. The purpose of this article is to highlight the importance and necessity of questioning both occupational and environmental asbestos exposure, as well as some differences in the pathologies that environmental and occupational asbestos exposures may cause in the lungs of patients with asbestos-related disease.

Keywords: Asbestosis, pleural plaque, occupational asbestos exposure, environmental asbestos exposure

Mesleki ve Çevresel Asbest Maruziyetlerinin Ayrımı: Olgu Serisi

Merve Erol Gülseven1, Gülden Sarı1, Adem Koyuncu1, Bilge Akgündüz2, Funda Demirağ3, Ceprail Şimşek1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İş ve Meslek Hastalıkları Kliniği, Ankara
2Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi, İş ve Meslek Hastalıkları Kliniği, Eskişehir
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara

Asbest ısıya, aşınmaya, kimyasal maddelere oldukça dayanıklı, esnek ve fibröz yapıda bir silikattır. Bu özellikleri sebebiyle izolasyon, tekstil, gemi, otomobil üretimi ve inşaat sanayi gibi birçok iş kolunda uzun yıllar boyunca kullanılmıştır. Kullanımı birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yasaklanmasına rağmen, eski sanayi ürünlerinin, inşaatların yıkımı ve tamiri sırasında yoğun mesleki maruziyetler olabilmektedir. Ayrıca, doğada diğer mineraller ile karışım halinde bulunan asbest, ülkemizin bazı bölgelerinde yoğun olarak bulunmaktadır. Türkiye’de çevresel asbest temasının yoğun olduğu bölgelerin çokluğu sebebi ile asbest ilişkili akciğer hastalıkları ile karşılaşıldığında çevresel maruziyet sorgulamasının ötesinde mesleki maruziyet sorgulamaları çok da akla gelmemektedir. Biz bu makalemizde olgularla asbest ilişkili hastalık saptananlarda, çevresel maruziyet kadar mesleksel maruziyetinde sorgulanmasının önemi ve gerekliliğini, çevresel ve mesleki asbest maruziyetlerinin akciğerde meydana getirebileceği patolojiler arasında olabilecek bazı farklılıkları belirtmeyi hedefledik.

Anahtar Kelimeler: Asbestozis, plevral plak, mesleki asbest maruziyeti, çevresel asbest maruziyeti

Merve Erol Gülseven, Gülden Sarı, Adem Koyuncu, Bilge Akgündüz, Funda Demirağ, Ceprail Şimşek. Distinguishing Occupational and Environmental Asbestos Exposures: Case Series. Respir Case Rep. 2023; 12(1): 23-29

Corresponding Author: Merve Erol Gülseven, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale