e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
A Case of Pulmonary Arterial Air Embolism: A 10-hour Cruise [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2024; 13(2): 86-89 | DOI: 10.5505/respircase.2024.46548

A Case of Pulmonary Arterial Air Embolism: A 10-hour Cruise

Uğur Yüregir, Ege Güleç Balbay, Mustafa Boğan, Ali Can Kara
Düzce University Faculty of Medicine, Department of Pulmonary Diseases, Düzce, Türkiye

Air embolism is a condition that often goes unnoticed, and although it is potentially life-threatening, it is rarely reported. The condition usually develops iatrogenically and resorbs spontaneously, although complications such as pulmonary edema and parenchymal destruction can develop. In our case, in lung tomography images taken 10 hours apart, the air seen in the pulmonary artery and right atrium disappeared, while areas of increasing consolidation were identified in the left lung. It is thought that air embolisms may be a cause of pneumonia etiologies in patients undergoing intravenous (IV) procedures, while other studies have referred to the condition, considered pneumonia, as an inflammatory process that develops due to the destruction following an air embolism. There is a need to investigate the frequency of complications and pneumonia in cases that develop air embolisms following IV procedures.

Keywords: Air embolism, iatrogenic air embolism, arterial air embolism, intravenous access complications, etiology of pneumonia

Pulmoner Arteryel Hava Emboli Olgusu: On Saatlik Seyir

Uğur Yüregir, Ege Güleç Balbay, Mustafa Boğan, Ali Can Kara
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Düzce

Hava embolisi çoğunlukla fark edilmeyen bu nedenle nadir olarak bildirilen ancak hayati tehlikesi olan bir durumdur. Genellikle iyatrojenik gelişir ve kendiliğinden rezorbe olur. Hava embolilerinde akciğer ödemi veya parankimal destrüksiyon gibi komplikasyonlar gelişebilmektedir. Olgumuzda on saat ara ile çekilen akciğer tomografisi görüntülerine göre pulmoner arter ve sağ atriumda görülen hava kaybolurken, sol akciğerde artan konsolidasyon alanları mevcuttu. Takibinde enfektif kliniğinin de gelişmesi ödem ve destrüksiyonun da pnömoni açısından kolaylaştırıcı neden olabileceğini düşündürmektedir. Intravenöz (IV) işlem yapılan hastalarda pnömoni etyolojisinde hava embolilerinin bir neden olabileceğini düşünülmektedir. Bir başka açıdan da pnömoni olarak değerlendirilen tablonun hava embolisi sonrası dekstüriksiyona bağlı gelişen enflamatuar süreç olarak da düşünülebilir. IV işlem yapıldıktan sonra hava embolisi gelişen olgular üzerinde ortaya çıkan komplikasyonlar ve pnömonilerin görülme sıklığının araştırılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Hava embolisi, iatrojenik emboli, arteriyel hava embolisi, ıntravenöz damar yolu komplikasyonları, pnömoni etyolojisi.

Uğur Yüregir, Ege Güleç Balbay, Mustafa Boğan, Ali Can Kara. A Case of Pulmonary Arterial Air Embolism: A 10-hour Cruise. Respir Case Rep. 2024; 13(2): 86-89

Corresponding Author: Uğur Yüregir, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale