e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Diagnosis of Diffuse Pulmonary Hemorrhage by Ultrasonography: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2024; 13(2): 95-99 | DOI: 10.5505/respircase.2024.49260

Diagnosis of Diffuse Pulmonary Hemorrhage by Ultrasonography: A Case Report

Nalan Kozacı, İsmail Erkan Aydın, Tuğçe Erşahin, Büşra Taşkıran
Department of Emergency Medicine, Alanya Alaaddin Keykubat University, Facult of Medicine, Antalya, Türkiye

A 72-year-old male patient was admitted to the emergency department with a complaint of a rash covering his entire body and shortness of breath. Aside from the petechial rash covering his body, the patient was also found to have bleeding in the mouth and gums, and tachypnea. A bedside point-of-care ultrasound (POCUS) revealed multiple and confluent B lines, a pleural line abnormality, the disappearance of A-lines, a subpleural hypoechoic area, hepatization, shred sign and pleural effusion, predominantly in the 3rd, 4th and 5th zones of the right lung and the 3rd and 4th zones of the left lung. A stratosphere sign was detected in M Mode. The patient was diagnosed with diffuse pulmonary hemorrhage with POCUS and clinical findings.

Keywords: Diffuse alveolar hemorrhage, diffuse pulmonary hemorrhage, point-of-care ultrasound, POCUS.

Ultrasonografi ile Diffüz Pulmoner Hemoraji Tanısı: Olgu Sunumu

Nalan Kozacı, İsmail Erkan Aydın, Tuğçe Erşahin, Büşra Taşkıran
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Antalya

Yetmiş iki yaşında erkek hasta acil serviste vücutta yaygın döküntü ve nefes darlığı şikayetleri ile başvurdu. Takipneik ve dispneik olan hastanın tüm vücudunda peteşial tarzda döküntüleri, ağız içinde ve diş etlerinde kanama görüldü. Hastaya yatak başı nokta bakım ultrasonu (POCUS) yapıldı. POCUS’da sağ akciğer 3. 4. 5. ve sol akciğerde 3. ve 4. zonda ağırlıklı olmak üzere multiple ve confluent B çizgileri, plevral çizgide düzensizlik, A çizgilerinde kaybolma, subplevral hypoecoik alan, hepatizasyon, shred sign ve plevral effüzyon tespit edildi. Plevral çizgide düzensizlik, subplevral hypoecoik alan, hepatizasyon, shred sign bulgularının olduğu alanlarda M Mod’da stratosfer bulgusu saptandı. Olgunun POCUS ve klinik bulguları birlikte değerlendirilerek diffüz pulmoner hemoraji tanısı konuldu.

Anahtar Kelimeler: Diffüz alveolar hemoraji, diffüz pulmoner hemoraji, nokta bakım ultrasonu, POCUS.

Nalan Kozacı, İsmail Erkan Aydın, Tuğçe Erşahin, Büşra Taşkıran. Diagnosis of Diffuse Pulmonary Hemorrhage by Ultrasonography: A Case Report. Respir Case Rep. 2024; 13(2): 95-99

Corresponding Author: İsmail Erkan Aydın, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale