e-ISSN 2147-2475
Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023

Quick Search
Respiratory Case Reports
A Case of Cerebro-pulmonary Mucormycosis Associated with COVID-19 [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2023; 12(2): 70-74 | DOI: 10.5505/respircase.2023.57778

A Case of Cerebro-pulmonary Mucormycosis Associated with COVID-19

Burcu Ozdemir1, Levent Özdemir1, Savaş Gegin1, Ömer Serdar Bekdemir2, Hakan Polat2, Seda Koç Şahin3
1Department of Chest Diseases, Samsun Education And Research Hospital, Samsun, Türkiye
2Department of Thoracic Surgery, Samsun Education And Research Hospital, Samsun, Türkiye
3Department of Pathology, Samsun Education And Research Hospital, Samsun, Türkiye

Mukormikoz COVID-19 hastalığı sonrası tüm dünyada yaygın olarak gözlenen ve yüksek ölüm oranına sahip fungal bir enfeksiyondur. Olgumuz 55 yaşında hemoptizi şikayeti olan, özgeçmişinde COVID 19 nedeni ile yüksek doz ve uzun süreli kortikosteroid kullanımına bağlı kontrolsüz diyabet öyküsü olan ve vorikanazol tedavisi kullanırken gelişen, lipozomal Amfoterisin-B ve oral posakonazol ile medikal tedavi uygulanan, sonrasında cerrahi olarak çıkarılan ilk serebro-pulmoner mukormikoz olgusudur.

Keywords: COVID 19, cerebro-pulmonary, mucormycosis

COVID-19 ile İlişkili Serebropulmoner Mukormikoz Olgusu

Burcu Ozdemir1, Levent Özdemir1, Savaş Gegin1, Ömer Serdar Bekdemir2, Hakan Polat2, Seda Koç Şahin3
1Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun
2Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun
3Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Samsun

Mucormycosis is a fungal infection that is common worldwide and has a high mortality rate after COVID-19 disease. We present here the case of a 55-year-old male who developed cerebral-pulmonary mucormycosis during voriconazole treatment. The pa-tient presented with hemoptysis, and had a history of uncontrolled diabetes due to high-dose and longterm use of corticosteroids for the treatment of COVID-19. He was treated medically with liposomal amphotericin-B and oral posaconazole, and the lung lesion was subsequently removed surgically.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, serebro-pulmoner, mukormikoz

Burcu Ozdemir, Levent Özdemir, Savaş Gegin, Ömer Serdar Bekdemir, Hakan Polat, Seda Koç Şahin. A Case of Cerebro-pulmonary Mucormycosis Associated with COVID-19. Respir Case Rep. 2023; 12(2): 70-74

Corresponding Author: Levent Özdemir, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale