e-ISSN 2147-2475
Volume : 12 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Opportunistic Pathogen Francisella philomiragia Pneumonia Associated with Near-drowning [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2023; 12(1): 36-39 | DOI: 10.5505/respircase.2023.63370

Opportunistic Pathogen Francisella philomiragia Pneumonia Associated with Near-drowning

Ayşenur Ertaş1, Kübra Karaca1, Şükrü Egemen Demir1, Abdullah Kansu1, Nurlana Mikayilova2
1Department of Pulmonology, İstanbul Medipol University, Medipol Mega University Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Infectious Diseases, İstanbul Medipol University, Medipol Mega University Hospital, İstanbul, Türkiye

Francisella philomiragia is a rare opportunistic pathogen that causes pneumonia and systemic infections in humans. There have been a few reports of F. philomiragia causing disease in humans, mainly in people with the chronic granulomatous disease, severe immunosuppression, or near drowning. We describe a 70-year-old diabetic man who almost drowned and got pneumonia from F. philomiragia. We also looked at other cases of F. philomiragia infections.

Keywords: Francisella philomiragia, near-drowning, francisella pneumonia

Boğulayazma ile İlişkili Fırsatçı Patojen Francisella philomiragia Pnömonisi

Ayşenur Ertaş1, Kübra Karaca1, Şükrü Egemen Demir1, Abdullah Kansu1, Nurlana Mikayilova2
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Medipol Mega Üniversite Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2Istanbul Medipol Üniversitesi, Medipol Mega Üniversite Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Francisella philomiragia, insanlarda pnömoni ve sistemik enfeksiyonlar gibi çeşitli hastalıklara neden olan çok nadir görülen fırsatçı bir patojendir. Literatürde insanlarda hastalığa yol açan F. philomiragia olguları çok az sayıdadır ve çoğunlukla kronik granülomatöz hastalığı olan, ağır immünsupresif veya boğulmak üzere olan kişilerde bildirilmiştir. Bu makalede, 70 yaşında diyabeti olan bir erkek hastada suda boğulma sonrası gelişen F. philomiragia pnömonisini sunuyoruz ve F. philomiragia enfeksiyonlarına ilişkin çeşitli raporları gözden geçiriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Francisella philomiragia, boğulayazma, francisella pnömonisi

Ayşenur Ertaş, Kübra Karaca, Şükrü Egemen Demir, Abdullah Kansu, Nurlana Mikayilova. Opportunistic Pathogen Francisella philomiragia Pneumonia Associated with Near-drowning. Respir Case Rep. 2023; 12(1): 36-39

Corresponding Author: Şükrü Egemen Demir, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale