e-ISSN 2147-2475
Volume : Issue : Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Tuberculosis Case Presented with a Solid Mass Lesion in the Lung [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2013; 2(1): 27-31 | DOI: 10.5505/respircase.2013.66376

Tuberculosis Case Presented with a Solid Mass Lesion in the Lung

Sinem Nedime Sökücü1, Levent Dalar1, Cengiz Özdemir1, Songül Büyükkale2, Ayşegül Akbaş1, Sedat Altın1
1Yedikule Chest Disease And Thoracic Surgery Training And Research Hospital, Pulmonology
2Yedikule Chest Disease And Thoracic Surgery Training And Research Hospital, Thoracic Surgery

Tuberculosis can be presented with different radiological forms. Mass lesion with the diagnosis of pulmonary tuberculosis is not rare in literature. Sometimes it is challenging to be sure of the diagnosis of tuberculosis and excludes coexisting cancer in a patient presented with mass lesion. In this paper diagnostic difficulties and follow up of a 45 years old male patient with a family history of lung cancer and a smoking history (25 packs/years) who was presented with a mass lesion on his chest radiography is discussed with review of literature. We would like to emphasize the difficulties of differential diagnosis in communities in which both of the clinical situations were common.

Keywords: Lung cancer, tuberculosis, mass.

Akciğerde Solid Kitle Görünümü Veren Tüberküloz Olgusu

Sinem Nedime Sökücü1, Levent Dalar1, Cengiz Özdemir1, Songül Büyükkale2, Ayşegül Akbaş1, Sedat Altın1
1Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları
2Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi

Tüberküloz farklı radyolojik görünümlerle ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Sık olmamakla birlikte kitle görünümünde akciğer tüberkülozu olguları literatürde mevcuttur. Kitle görünümü ile başvuran hastalarda tüberküloz tanısından emin olmak ve eşlik eden tümör tanısını kesin dışlamak bazen zor olmaktadır. Bu yazıda, kliniğimize akciğer grafisinde kitle görünümü ile başvuran, ailesinde akciğer kanseri öyküsü olan ve sigara içen (25 paket/yıl) 45 yaşında erkek hastada tanı ve takipte yaşanan güçlükler tartışıldı. Ülkemiz gibi her iki klinik durumun da sık görüldüğü toplumlarda ayırıcı tanının içerdiği güçlükler vurgulanmak istendi.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, tüberküloz, kitle.

Sinem Nedime Sökücü, Levent Dalar, Cengiz Özdemir, Songül Büyükkale, Ayşegül Akbaş, Sedat Altın. Tuberculosis Case Presented with a Solid Mass Lesion in the Lung. Respir Case Rep. 2013; 2(1): 27-31

Corresponding Author: Sinem Nedime Sökücü, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale