e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Diet-treatable Cause of Hemoptysis: Lane Hamilton Syndrome [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2024; 13(2): 78-81 | DOI: 10.5505/respircase.2024.73604

Diet-treatable Cause of Hemoptysis: Lane Hamilton Syndrome

Esra Arslan Aksu1, Oğuz Karcıoğlu2, Oğuz Uzun3
1Department of Chest Diseases, Samsun University Faculty of Medicine, Samsun, Türkiye
2Department of Chest Diseases, Hacettepe University, Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
3Department of Pulmonary Medicine, Ondokuz Mayıs Univer-sity, Faculty of Medicine, Samsun, Türkiye

Idiopathic pulmonary hemosiderosis is a rare cause of alveolar hemorrhage that is referred to as Lane Hamilton Syndrome when co-occurring with coeliac disease. Although the underlying cause is still unknown, the improvements brought by a gluten-free diet point to a shared pathogenesis. An 18-year-old female underwent bronchoscopy after presenting with complaints of recurrent hemoptysis attacks, revealing hemosiderin-laden macrophages pointing to alveolar hemorrhage. The presence of anti-endomysium IgA in the serum, substantiated by an endoscopic biopsy, was indicative of Celiac Disease. Her symptoms improved dramatically upon starting a gluten-free diet, but the patient subse-quently died from an alveolar hemorrhage due to non-compliance with the diet.

Keywords: Hemorrhage, gluten, anemia, immun-complex, bronchoalveolar lavage.

Diyet ile Tedavi Edilebilen Hemoptizi: Lane Hamilton Sendromu

Esra Arslan Aksu1, Oğuz Karcıoğlu2, Oğuz Uzun3
1Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

İdiyopatik pulmoner hemosideroz nadir görülen bir alveolar hemoraji nedenidir ve çölyak hastalığı ile birlikte görüldüğünde Lane Hamilton Sendromu olarak adlandırılır. Altta yatan neden hala bilinmemekle birlikte, glutensiz diyetle iyileşmeleri ortak bir patogeneze işaret etmektedir. Tekrarlayan hemoptizi ataklarıyla başvuran 18 yaşında bir kadın hastaya bronkoskopi yapılmış ve alveolar hemorajiyi doğrulayan hemosiderin yüklü makrofajlar görülmüştür. Serumda anti-endomisyum IgA varlığı nedeniyle yapılan endoskopik biyopsi ile Çölyak Hastalığı tanısı doğrulandı. Başlangıçta glutensiz diyetle semptomları dramatik bir şekilde düzelen hasta ilerleyen dönemde diyet uyumsuzluğu nedeniyle alveolar hemoraji atağından kaybedildi.

Anahtar Kelimeler: Kanama, gluten, anemi, immünkompleks, bronko-alveolar lavaj.

Esra Arslan Aksu, Oğuz Karcıoğlu, Oğuz Uzun. Diet-treatable Cause of Hemoptysis: Lane Hamilton Syndrome. Respir Case Rep. 2024; 13(2): 78-81

Corresponding Author: Oğuz Karcıoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale