e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Meningocele Mimicking A Mass in the Lung: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2024; 13(2): 104-106 | DOI: 10.5505/respircase.2024.76258

Meningocele Mimicking A Mass in the Lung: A Case Report

Nurhan Atilla, Burcu Akkök, Fulsen Bozkuş, Tuba Bilgili
Department of Pulmonary Medicine, Sütçü İmam University, Kahramanmaraş, Türkiye

Spinal meningocele refers to the herniation of the sac containing the dura and arachnoid membrane through a vertebral column defect or a foramen, they most frequently occur in the posterior and in the lumbosacral region. On imaging an anterior spinal meningocele will resemble a posterior mediastinal mass, but since these abnormalities are sacs filled with cerebrospinal fluid, they may appear on imaging as cystic structures connected to the vertebral column. In the presented case, a lesion that resembled a mass in the lung was identified as meningocele based on detailed imaging and the opinion of the neurosurgeon.

Keywords: Thoracic meningocele, lung mass, herniation.

Akciğerde Kitle Görünümü Veren Meningosel: Olgu Sunumu

Nurhan Atilla, Burcu Akkök, Fulsen Bozkuş, Tuba Bilgili
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş

Spinal meningosel, dura ve araknoid membranı içeren kesenin vertebral kolon defekti veya bir foramen yoluyla herniasyonudur. Bunlar en sık posteriorda ve lumbosakral bölgede bulunur. Görüntülemede anterior spinal meningosel, posterior mediastinal kitle gibi görünecektir. Bu anormallikler beyin omurilik sıvısı ile dolu keseler olduğundan görüntülemede vertebral kolon ile iletişim halinde kistik yapılar olarak görünebilirler. Olgumuzda akciğerde kitle görüntüsü veren lezyonun ayrıntılı görüntüleme ve beyin cerrahi görüşü ile meningosel olduğu dikkat çekmiştir.

Anahtar Kelimeler: Torasik meningosel, akciğerde kitle, herniasyon

Nurhan Atilla, Burcu Akkök, Fulsen Bozkuş, Tuba Bilgili. Meningocele Mimicking A Mass in the Lung: A Case Report. Respir Case Rep. 2024; 13(2): 104-106

Corresponding Author: Tuba Bilgili, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale