e-ISSN 2147-2475
Volume : Issue : Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Yellow Nail Syndrome [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2012; 1(2): 29-32 | DOI: 10.5505/respircase.2012.77487

Yellow Nail Syndrome

Veli Cetinsu
Edirne Goverment Hospital

Yellow Nail Syndrome (YNS)’ is a clinical condition characterized with the yellow colouring of the nails, pleural effusion, bronchectasis, sinusitis, and lymphedema. The ethiology of YNS is unknown. It is widely accepted that this syndrome is originated from an anomaly of the lymphatic vessels and there is no Mendelian inheritance. Male and female ratio is equal. The most significant finding is the yellow colouring of the nails and can be misdiagnosed as fungal infection in some cases. Pleural effusion and sinusitis findings should accompany this condition and can be encountered with some malignant and autoimmune diseases. Nail findings can regress with the treatment of the underlying malignant diseases. Rare cases associated with tuberculosis or myocardial infarction has also been reported. Alpha-tocopherol is reported to be effective in the treatment of YNS in the literature. In this study we present a rare case 40 years old male YNS patient enclosing accompany the syndrome like coughing, shortness of breath, sputum production, stertorous respiration and yellow colouring of the nails.

Keywords: pleural effusion, sinusitis, bronchiectasis, yellow nail, lymphedema, autoimmune disease

Sarı tırnak sendromu

Veli Cetinsu
Edirne Devlet Hastanesi

Sarı tırnak sendromu, tırnaklarda sarı renk değişikliği, plevral sıvı, bronşektazi, sinüzit ve lenfödemle karakterize nadir bir sendromdur. Etyolojisi bilinmemektedir. Genel kabul edilen görüşe göre lenfatik damarlardaki bir anomali sonucu gelişmektedir. Mendelian geçiş bulunmamaktadır. Kadın erkek oranı eşittir. En önemli semptom tırnakların sararmasıdır ve bazen mantar infeksiyonları ile karıştırılır. Plevral mayi ve sinüzite ait semptomlar bulunur ve bunlarda otoimmun hastalıklar ve bazı maling hastalıklara rastlanabilir. Malign hastalıkların tedavisi sonrası tırnak semptomları gerileyebilir. Bazen tüberküloz ve miyokard enfarktüsünden sonra da oluştuğu bildirilmiştir. Alfa tokoferolun etkili olduğunu söyleyen yayınlar bulunmaktadır. Bu yazıda, öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum, balgam çıkarma ve tırnaklarda sararma şikayetleri olan 40 yaşındaki bir erkek hastayı sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: plevral efüzyon, sinusit, bronşektazi, sarı tırnak, lenfödem, otoimmun hastalıklar

Veli Cetinsu. Yellow Nail Syndrome. Respir Case Rep. 2012; 1(2): 29-32

Corresponding Author: Veli Cetinsu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale