e-ISSN 2147-2475
Volume : 12 Issue : 3 Year : 2023

Quick Search
Respiratory Case Reports
Pulmonary Lymphangioleiomyomatosis: A Rare Diffuse Cystic Lung Disease [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2023; 12(3): 101-104 | DOI: 10.5505/respircase.2023.82542

Pulmonary Lymphangioleiomyomatosis: A Rare Diffuse Cystic Lung Disease

Tuğçe Çelen1, Pınar Mutlu1, Hasan Oğuz Kapıcıbaşı2, Arzu Mirici1
1Department of Chest Diseases, Çanakkale On Sekiz Mart University Training and Research Hospital, Çanakkale, Türkiye
2Department of Thoracic Surgery, Çanakkale On Sekiz Mart University Training and Research Hospital, Çanakkale, Türkiye

Pulmonary lymphangioleiomyomatosis is a rare disease that affects women of reproductive age, and causes progressive dyspnea on exertion. Patients may present with a clinical picture of recurrent pneumothorax, hemothorax, chylothorax and hemoptysis. We present here the case of a 42-year-old female patient who presented with dyspnea on exertion and non-productive cough. High-resolution computed tomography scans revealed multiple air cysts in all zones, affecting the central and peripheral parts of both lungs. The patient underwent VATS wedge resection, and a diagnosis of lymphangioleiomyomatosis was established based on a histopathological examination. We present this case to literature as a rare disease, the preliminary diagnosis of which was confirmed histopathologically.

Keywords: Lung cystic disease, dyspnea, cough

Pulmoner Lenfanjiyoleyomiyomatozis: Nadir ve Diffüz Kistik Akciğer Hastalığı

Tuğçe Çelen1, Pınar Mutlu1, Hasan Oğuz Kapıcıbaşı2, Arzu Mirici1
1Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Çanakkale
2Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Çanakkale

Pulmoner lenfanjiyoleiyomyomatozis (LAM), reprodüktif dönem kadınlarda görülen nadir bir hastalıktır. Eforla artan ilerleyici nefes darlığına yol açar. Klinik olarak hastalar, tekrarlayıcı pnömotoraks, hematoraks, şilotoraks ve hemoptizi ile başvurabilirler. Bu olgu sunumunda efor dispnesi ve non-prodüktif öksürük şikayetiyle başvuran 42 yaşındaki kadın hastayı sunuyoruz. Hastanın yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografisinde her iki akciğerde tüm zonlarda, santrali ve periferi etkileyen çok sayıda hava kistleri saptandı. Hastaya VATS wedge rezeksiyon yapıldı ve histopatolojik olarak lenfanjioleiomyomatozis tanısı konuldu. Olgumuzu nadir görülen bir hastalık olması ve ön tanımızı histopatolojik olarak kesinleştirdiğimiz için sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kistik hastalığı, dispne, öksürük.

Tuğçe Çelen, Pınar Mutlu, Hasan Oğuz Kapıcıbaşı, Arzu Mirici. Pulmonary Lymphangioleiomyomatosis: A Rare Diffuse Cystic Lung Disease. Respir Case Rep. 2023; 12(3): 101-104

Corresponding Author: Tuğçe Çelen, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale