e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Assessment of Docetaxel- and Paclitaxel-Related Diffuse Parenchymal Lung Disease: Two Case Reports [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2024; 13(1): 29-33 | DOI: 10.5505/respircase.2024.87369

Assessment of Docetaxel- and Paclitaxel-Related Diffuse Parenchymal Lung Disease: Two Case Reports

Gulcin Yilmaz, Hikmet Çoban, Mustafa Çolak, Merve Yumrukuz Şenel, Fuat Erel, Nurhan Sarioglu
Department of Pulmonology, Balıkesir University Faculty of Medicine, Balıkesir, Türkiye

Previous studies have reported the development of hypersensitivity pneumonia, interstitial pneumonia and organized pneumonia, two parenchymal lung diseases that are clinically and radiologically interchangeable, secondary to docetaxel and paclitaxel (Taxane) use. Parenchymal lung diseases secondary to docetaxel treatment are rare, but may have serious and even fatal consequences, and any delay in diagnosis and treatment can result in a poor prognosis. Docetaxel treatment should be discontinued and corticosteroid therapy should be initiated as soon as lung involvement becomes a concern. We present here two different cases who developed diffuse parenchymal lung toxicity associated with Taxane use, considering the information in literature.

Keywords: Docetaxel, paclitaxel, pulmonary toxicity, pneumonia.

Dosetaksel ve Paklitakselin Neden Olduğu Diffüz Parankimal Akciğer Hastalığı: İki Olgu Sunumu

Gulcin Yilmaz, Hikmet Çoban, Mustafa Çolak, Merve Yumrukuz Şenel, Fuat Erel, Nurhan Sarioglu
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları, Balıkesir

Dosetaksel ve paklitaksel (taksan grubu) kullanımına bağlı olarak literatürde, hipersensitivite pnömonisi, intersitisyel pnömoni ve organize pnömoni geliştiği bildirilmiştir. Bu grup hastalıklar diffüz parankimal akciğer hastalıkları içinde ele alınmakta olup bu hastalıklar arasında klinik ve radyolojik olarak geçişkenlik olabilmektedir. Taksan grubu tedavisine sekonder gelişen diffüz parankimal akciğer hastalıkları nadir görülür fakat ciddi ölümcül sonuçları olmaktadır. Tanıda gecikme ve geç tedaviye başlama kötü prognoza neden olmaktadır. Akciğer tutulumu olduğu anda ilaç tedavisi kesilmeli ve kortikosteroid tedavi başlanmalıdır. Bu yazıda, iki farklı olgu ile taksol kullanımına bağlı gelişen diffüz parankimal akciğer toksisitesi literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dosetaksel, paklitaksel, pulmoner toksisite, pnömoni.

Gulcin Yilmaz, Hikmet Çoban, Mustafa Çolak, Merve Yumrukuz Şenel, Fuat Erel, Nurhan Sarioglu. Assessment of Docetaxel- and Paclitaxel-Related Diffuse Parenchymal Lung Disease: Two Case Reports. Respir Case Rep. 2024; 13(1): 29-33

Corresponding Author: Gulcin Yilmaz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale