e-ISSN 2147-2475
Volume : Issue : Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Granulomatous Diseases Should be Considered in Mediastinal Lymphadenopathies with High F-18 FDG Uptake on PET-CT Scans [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(2): 90-95 | DOI: 10.5505/respircase.2017.98705

Granulomatous Diseases Should be Considered in Mediastinal Lymphadenopathies with High F-18 FDG Uptake on PET-CT Scans

Burçin Çelik1, Muhammed Ali Yılmaz1, Mehmet Gökhan Pirzirenli1, Murathan Şahin2
1Ondokuz Mayis University Medical School, Department Of Thoracic Surgery, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayis University Medical School, Department Of Nuclear Medicine, Samsun, Turkey

Granulomatous diseases are quite common in our country; tuberculosis (TB) and sarcoidosis are the most common. TB mostly involves the lungs; however, in some cases, it may involve the mediastinal lymph nodes. Sarcoidosis, on the other hand, often reveals itself as mediastinal or hilar lymphadenopathy (LAP). Presently described are cases of granulomatous lymphadenitis that mimicked mediastinal malignancy in positron emission tomography-computed tomography (PET-CT) scanning and had high fludeoxyglucose (FDG) uptake. Three patients whose PET-CT scans revealed pathological FDG uptake due to mediastinal LAP were admitted to our clinic. Two had cough and dyspnea, and third had operated breast cancer, uterine cancer, and thyroid cancer. Videomediastinoscopic biopsies of 2 patients were reported as caseating granulomatous inflammation. In patient who was examined for dyspnea, PET-CT revealed pathological FDG uptake in subcarinal lymph nodes and the left interlobar lymph nodes. Videomediastinoscopic lymph node biopsy of this patient was reported as non-caseating granulomatous inflammation. Granulomatous diseases, such as TB and sarcoidosis, are the most common cause of false-positive FDG PET scans in our country. In cases with high FDG uptake, tissue biopsy can exclude malignancy.

Keywords: granulomatous disease, lymphadenopathy, mediastinum, PET-CT

PET-BT'de Yüksek Düzeyde FDG Tutulumu Olan Mediastinal Lenfadenopatilerde Granülamatöz Hastalıklar Düşünülmelidir

Burçin Çelik1, Muhammed Ali Yılmaz1, Mehmet Gökhan Pirzirenli1, Murathan Şahin2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ad, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Ad, Samsun, Türkiye

Granülomatöz hastalıklar ülkemizde oldukça sık görülmektedir. Tüberküloz ve sarkoidoz bu hastalıklar içerisinde en başta gelenlerdir. Tüberküloz sıklıkla akciğerleri tutmasına rağmen bazı olgularda mediastinal lenf tutulumu şeklinde de ortaya çıkmaktadır. Sarkoidoz ise sıklıkla mediastinal ve hiler lenfadenopatiler şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu makalede PET-BT incelemelerinde mediastinal maligniteyi taklit eden, yüksek düzeyde F-18 FDG tutulumu olan granülamatöz lenfadenit olgularını sunmayı amaçladık. Kliniğimize PET-BT görüntülerinde patolojik FDG tutulumu olan mediastinal LAP nedeniyle üç hasta başvurdu. Hastaların ikisinde öksürük ve nefes darlığı şikayeti, birisi meme kanseri, uterus kanseri ve tiroit kanserinden ameliyat edilmişti. İki olgunun videomediastinoskopik lenf nodu biyopsi sonucu kazeifiye granülomatöz iltihabi olay olarak rapor edildi. Nefes darlığı nedeniyle tetkik edilen hastanın PET-BT'de subkarinal lenf nodu ve sol interlober lenf nodlarında patolojik FDG tutulumu izlendi. Bu olgunun videomediastinoskopik lenf nodu biyopsi sonucu non-kazeifiye granülomatöz iltihabi olay olarak rapor edildi. Ülkemizde tüberküloz ve sarkoidoz gibi granülamatöz hastalıklar yanlış pozitif FDG PET nedenleri arasında en sık görülenlerdir. Olgularımızdaki gibi yüksek FDG tutulumu olanlarda maligniteyi ekarte edebilmek için doku biyopsisi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: granülomatöz hastalık, lenfadenopati, mediasten, PET-BT

Burçin Çelik, Muhammed Ali Yılmaz, Mehmet Gökhan Pirzirenli, Murathan Şahin. Granulomatous Diseases Should be Considered in Mediastinal Lymphadenopathies with High F-18 FDG Uptake on PET-CT Scans. Respir Case Rep. 2017; 6(2): 90-95

Corresponding Author: Burçin Çelik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale