e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Sigara mek ve COVID-19 [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(2): 152-159 | DOI: 10.5505/respircase.2021.62144

Sigara mek ve COVID-19

Kadir Canolu, Tayfun Caliskan, Zafer Kartalolu
Salk Bilimleri niversitesi, Sultan 2. Abdlhamid Han Eitim ve Aratrma Hastanesi, Gs Hastalklar Servisi, stanbul

SARS-CoV-2'nin solunum yollarn etkiledii ve hastalarda pnmoni ve solunum yetmezliine neden olduu bilinmektedir. Sigara imek enfeksiyonlar dahil birok solunum yolu hastalna yatknl artrmakta ve bu hastalklarn prognozunu ve lm orann etkilemektedir. Akcierlerde SARS-CoV-2 iin balanma yeri olduu bildirilen anjiyotensin dntrc enzim-2'nin artan seviyeleri, sigarann COVID-19 hastal zerinde olumsuz etkileri olduunu dndrmektedir. Bu derlemede, sigara ve COVID-19 arasndaki iliki, mevcut literatrle birlikte incelenmitir.

Anahtar Kelimeler: Sigara ime, COVID-19, pandemi, pnmoni.

Smoking and COVID-19

Kadir Canolu, Tayfun Caliskan, Zafer Kartalolu
Department of Pulmonology, Health Sciences University, Sultan 2. Abdulhamid Han Training and Research Hospital, stanbul, Turkey

It is known that SARS-CoV-2 affects the respiratory tract and causes pneumonia and respiratory failure in patients. Smoking increases susceptibility to many respiratory diseases, including infections, and affects the prognosis and mortality of these diseases. The increased levels of angiotensin converting enzyme-2, which is a binding receptor for SARS-CoV-2 in the lungs, suggest that smoking has negative effects on patients with COVID-19. In this review, the relationship between smoking and COVID-19 is examined with a review of current literature..

Keywords: Smoking, COVID-19, pandemic, pneumonia.

Kadir Canolu, Tayfun Caliskan, Zafer Kartalolu. Smoking and COVID-19. Respir Case Rep. 2021; 10(2): 152-159

Sorumlu Yazar: Kadir Canolu, Trkiye
LookUs & Online Makale