e-ISSN 2147-2475
Cilt : 12 Sayı : 3 Yıl : 2023

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Bir Mahkumda Hemoptizi Nedeni Olarak Munchausen Sendromu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(2): 65-68 | DOI: 10.5505/respircase.2022.73383

Bir Mahkumda Hemoptizi Nedeni Olarak Munchausen Sendromu

Hulya Dirol1, Fatma Deniz1, Yaşar Gülnur Güdül2
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yapay hemoptizi oldukça nadirdir ve tanısı doktorları zorlar. Kırk yaşındaki erkek mahkûmun dört yıldır hemoptizisi vardı. Daha önce detaylı inceleme yapılmış ancak hemoptizinin etiyolojisi belirlenememişti. Son günlerde hemoptizi sıklığı ve miktarı artmıştı. Biz de radyolojik görüntüleme ve bronkoskopi dahil birçok tanısal tetkikler yaptık ancak kanamanın lokalizasyonunu ve etiyolojisini belirleyemedik. Tam idyo-patik hemoptizi teşhisi koyacakken bazı şüpheli dav-ranışlar ve çelişkili ifadeler gördük. Psikiyatrik değer-lendirmenin ardından hastaya ikinci eksen kişilik bozukluğu ve yapay bozukluk tanısı konuldu. Yapay hemoptizinin teşhisi zordur ve idiyopatik hemoptizi ile karıştırılabilir. Detaylı bir muayene ile kanama yeri ve nedeni belirlenemeyen hemoptizi hastalarında düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Munchausen sendromu, Yapay hemoptizi, Yapay bozukluk.

Munchausen's Syndrome as a Cause of Hemoptysis in a Prisoner

Hulya Dirol1, Fatma Deniz1, Yaşar Gülnur Güdül2
1Department of Chest Diseases, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya

Factitious hemoptysis is fairly rare condition, the diagnosis of which can be challenging to physicians. A 40-year-old incarcerated male with hemoptysis for four years had previously undergone a detailed inves-tigation, but the etiology of the hemoptysis could not be determined. The hemoptysis has increased in frequency and quantity, however, numerous diagnos-tic tests, including radiological imaging and bron-choscopy, has been unable to reveal the localization and etiology of the bleeding. As we were about to diagnose idiopathic hemoptysis, some suspicious behaviors and contradictory statements led us to conduct a psychiatric evaluation, and the patient was subsequently diagnosed with axis two personality disorder and factitious disorder. Factitious hemoptysis is difficult to diagnose and may be confused with idiopathic hemoptysis, and should be considered in patients with hemoptysis in which the location and cause of bleeding cannot be determined after a de-tailed examination.

Keywords: Munchausen's syndrome, Factitious hemoptysis, Factitious disorder.

Hulya Dirol, Fatma Deniz, Yaşar Gülnur Güdül. Munchausen's Syndrome as a Cause of Hemoptysis in a Prisoner. Respir Case Rep. 2022; 11(2): 65-68

Sorumlu Yazar: Hulya Dirol, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale