e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Bir Mahkumda Hemoptizi Nedeni Olarak Munchausen Sendromu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(2): 65-68 | DOI: 10.5505/respircase.2022.73383

Bir Mahkumda Hemoptizi Nedeni Olarak Munchausen Sendromu

Hulya Dirol1, Fatma Deniz1, Yaar Glnur Gdl2
1Akdeniz niversitesi Tp Fakltesi Gs Hastalklar Anabilim Dal, Antalya
2Akdeniz niversitesi Tp Fakltesi

Yapay hemoptizi olduka nadirdir ve tans doktorlar zorlar. Krk yandaki erkek mahkmun drt yldr hemoptizisi vard. Daha nce detayl inceleme yaplm ancak hemoptizinin etiyolojisi belirlenememiti. Son gnlerde hemoptizi skl ve miktar artmt. Biz de radyolojik grntleme ve bronkoskopi dahil birok tansal tetkikler yaptk ancak kanamann lokalizasyonunu ve etiyolojisini belirleyemedik. Tam idyo-patik hemoptizi tehisi koyacakken baz pheli dav-ranlar ve elikili ifadeler grdk. Psikiyatrik deer-lendirmenin ardndan hastaya ikinci eksen kiilik bozukluu ve yapay bozukluk tans konuldu. Yapay hemoptizinin tehisi zordur ve idiyopatik hemoptizi ile kartrlabilir. Detayl bir muayene ile kanama yeri ve nedeni belirlenemeyen hemoptizi hastalarnda dnlmelidir.

Anahtar Kelimeler: Munchausen sendromu, Yapay hemoptizi, Yapay bozukluk.

Munchausen's Syndrome as a Cause of Hemoptysis in a Prisoner

Hulya Dirol1, Fatma Deniz1, Yaar Glnur Gdl2
1Department of Chest Diseases, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Trkiye
2Akdeniz niversitesi Tp Fakltesi, Antalya

Factitious hemoptysis is fairly rare condition, the diagnosis of which can be challenging to physicians. A 40-year-old incarcerated male with hemoptysis for four years had previously undergone a detailed inves-tigation, but the etiology of the hemoptysis could not be determined. The hemoptysis has increased in frequency and quantity, however, numerous diagnos-tic tests, including radiological imaging and bron-choscopy, has been unable to reveal the localization and etiology of the bleeding. As we were about to diagnose idiopathic hemoptysis, some suspicious behaviors and contradictory statements led us to conduct a psychiatric evaluation, and the patient was subsequently diagnosed with axis two personality disorder and factitious disorder. Factitious hemoptysis is difficult to diagnose and may be confused with idiopathic hemoptysis, and should be considered in patients with hemoptysis in which the location and cause of bleeding cannot be determined after a de-tailed examination.

Keywords: Munchausen's syndrome, Factitious hemoptysis, Factitious disorder.

Hulya Dirol, Fatma Deniz, Yaar Glnur Gdl. Munchausen's Syndrome as a Cause of Hemoptysis in a Prisoner. Respir Case Rep. 2022; 11(2): 65-68

Sorumlu Yazar: Hulya Dirol, Trkiye
Makale Dili: ngilizce
LookUs & Online Makale