e-ISSN 2147-2475
Cilt : 12 Say : 1 Yl : 2023

Hzl Arama
Dergi Hakknda

Dergi Hakknda

Respiratory Case Reports dergisi, gs hastalklar ve gs cerrahisi alanndaki orijinal olgular ieren elektronik dergi olup ubat, Haziran ve Ekim aylarnda olmak zere ylda defa yaynlanr. Dergide ngilizce yazlm yazlar yaynlanabilir.

Dergi eriime ak olup tbbi literatre katk salayabilecek veya tartlabilir nitelikteki orijinal ve ilgin olgular yaynlar. Tm bavurular JournalAgent olarak bilinen on-line bavuru sisteminde Online Makale Bavurusu ksmndan yaplmaktadr. Sistem her basamakta ynlendirmeleri iermektedir.

Tm yazlar nce yayn kurulu tarafndan n deerlendirmeye alnr; daha sonra incelenmesi iin danma kurulu yelerine gnderilir. Tm yazlarda editryel deerlendirme ve dzeltmeye bavurulur; gerektiinde, yazarlardan baz sorular yantlamas ve eksikleri tamamlamas istenebilir. Dergide yaynlanmasna karar verilen yaz basm srecine alnr; bu aamada tm bilgilerin doruluu iin ayrntl kontrol ve denetimden geirilir; yayn ncesi ekline getirilerek yazarlarn kontrolne ve onayna sunulur. Deerlendirme sonucu kabul, minr revizyon, major revizyon, yeniden yazlmas gerekli ya da ret karar kar. Kabul edilen sunumlar derginin web sitesinde HTML ve PDF formatnda yaynlanr.

Dergi ile ilgili her trl ilem ve bavuru www.respircase.com adresinden yaplabilir. Gemi saylarda yaynlanan olgulara bu adresten ulalabilir.

Respiratory Case Reports dergisi, EBSCO, Index Copernicus, DOAJ, EMBASE, Journal Index, Akademik Dizin, Trkiye Atf Dizini ve TUBTAK/ULAKBM Tp Veri Tabannda indekslenmektedir.

Materyal Sorumluluk Reddi

Respiratory Case Reportsde yaymlanan tm yazlardaki gr ve raporlar yazar(lar)n gr olup yayn sahibi, editr, yayn kurulu ya da yaymcnn gr deildir. Yayn sahibi, editr, yayn kurulu ya da yaymc bu yazlar iin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Yayn dare Merkezi Adresi:


LookUs
Halk Sk. 29, Golden Plaza C Blok K:1
Sahrayicedid 34734 stanbul-TR
Tel: (0216) 372 66 44
Faks: (0216) 372 66 48
Web: www.respircase.com
E-posta:
[email protected]

LookUs & Online Makale