e-ISSN 2147-2475
Cilt : 12 Say : 1 Yl : 2023

Hzl Arama
Yazm Kurallar

Yazm Kurallar

RESPIRATORY CASE REPORTS dergisi, gs hastalklar ve gs cerrahisi uzmanlk alanlarndaki eitici, ilgi ekici olgu sunumlarn internet ortamnda yaymlayan elektronik bir dergidir. ubat, Haziran ve Ekim aylarnda ylda 3 say olarak yaynlanr.

Derginin amac; solunum sistemi ile ilgili ilgin ve orijinal olgu ve olgu serilerini yaynlanmaktr. Bu amala, olgu sunumu, olgu serileri ve editre mektup yaynlanr. Dergide yer alan sunumlar tam metin olarak www.respircase.com web sitesinde yaynlanmaktadr.
Derginin yayn dili ngilizcedir

Dergiye yaynlanmak zere gnderilen yazlar baka yerde yaynlanmam veya yaynlanmak zere gnderilmemi olmaldr. Kongre, sempozyum ve toplantlarda sunulmu olan bildiriler tarih ve yer belirtilerek gnderilebilir.

Bu dergi, Helsinki Bildirgesinde belirtilen etik kurallara uygun yazlar kabul eder (http://www.wma.net).

Gnderilen yazlarn yazm kurallarna tam olarak uygun olmas gereklidir. Editrler ve yayn kurulu yeleri yayn koullarna uymayan yazlar yaynlamamak, dzeltmek zere yazarlara geri gndermek veya reddetmek yetkisine sahiptir.

Gnderilen yazlar peer review sistemi ile elektronik ortamda nce editrler tarafndan deerlendirilir. Uygun grlen yazlar konularnda uzman en az danmana incelenmek zere gnderilir.

Yazlarn bilimsel ve hukuksal sorumluluu gnderen yazarlara aittir. Yaynlanmak zere kabul edilen yazlarn tm yayn haklar Respiratory Case Reports dergisine aittir.
Yaynlanan yazlar ve tm grsel materyal editrlerin yazl izni olmadan oaltlamaz veya sunulamaz.

Yazlar elektronik ortamda kabul edilir. Yazlar, word (.doc, .docx, .rtf vb.) dosyas eklinde gnderilmelidir. Grsel materyaller (figrler, fotoraflar) .JPEG, .TIFF, GIF, vb. Bitmap imajlar olarak en az 300 dpi znrlkte olmaldr.

Yazlarda, Times New Roman veya Arial karakterinde ift satr aralkl 10 veya 12 punto kullanlmal ve her sayfann tm kenarlarndan uygun boluk braklmaldr. Sayfa numaralar her sayfann sa alt kesinde yer almaldr.

Yazda kullanlan ksaltmalar, ilk kullanldklar yerlerde ak olarak yazlmal ve parantez iinde ksaltlm ekli verilmelidir. Makalenin balnda ve zet blmnde ksaltma kullanlmamaldr. l birimleri SI (System International) nitesi olarak verilmelidir.

Yaz ierii aadaki blmlerden olumaldr;

  • Balk
  • zet
  • Giri
  • Olgu sunumu
  • Tartma
  • Sonu
  • Teekkr
  • kar ilikisi
  • Kaynaklar
  • Aklamalar

Balk sayfasnda; Trke ve ngilizce yaznn bal, ilk harfler byk dierleri kk olmak zere yazarlarn tam ve ak isimleri, son aldklar akademik unvanlar ile altklar kurumlar yer almaldr. Yazarlar altklar kurumlara gre arabik rakamlar ile st bilgi eklinde numaralandrlmaldr. Yazmalarn yaplaca kiinin ad ve soyad ile birlikte yazma adresi, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaras belirtilmelidir. alma bir toplantda sunulmu ise toplantnn ismi, tarihi ve yeri bu sayfann altnda belirtilmelidir.

Tm yazarlarn makale ile ilgili bilimsel katk ve sorumluluklar, Yazar Katk Formu doldurularak belirtilmeli ve bu form makale dosyalar ile birlikte sisteme yklenmelidir. Ayrca alma ile ilgili herhangi bir mali ya da dier kar atmas alan varsa bildirilmelidir. Yazarlar ya da alma sonular ile ilgili herhangi bir kar atmas yoksa bu durum da bildirilmelidir. Bu bilgileri ieren bir st yaz makalenin kayd srasnda online deerlendirme sistemine yklenmelidir.
Yaznn zeti Trke ZET ve ngilizce ABSTRACT balkl olarak yazlmaldr. zet, 150 kelimeyi gememelidir.

zetlerin altnda Trke ve ngilizce anahtar kelimeler en az 3,en fazla 6 adet olmaldr. Anahtar kelimelerin Medical Subject Headings (MeSH) (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) standartlarna uygun ve Trkiye Bilim Terimlerinden (http://www.bilimterimleri.com) seilmi olmas gerekmektedir.

Tablo, ekil, resimler ve dier tm grsel materyaller arabik rakamlar ile sralanmaldr. ekil ve resim alt yazlar ana metin sonunda ayr bir sayfada arabik numaralar ile ift aralkl olarak yazlmaldr. Fotoraflarda kullanlan sembol, ok ve harfler zeminle ztlk oluturmaldr. Tansal grntleme fotoraflar yksek kalitede olmaldr. Patoloji preparatlarnda; boyama yntemi, bytme lei ve ksa aklama yer almaldr. Hasta fotoraf kullanmnda, hastalarn tannmamasna dikkat edilmelidir. Radyolojik grntlerde hastann kimliinin ve salk kuruluu adnn okunmamas gerekmektedir.

Kaynaklar yazda gei srasna gre sralanmal ve bilginin ilk getii yerde, noktalama iaretinden nce ( ) eklindeki parantezler iinde yerletirilmelidir. Pe pee ikiden fazla kaynak kullanmnda sadece ilk ve son kaynak numaralar, araya- iareti konarak belirtilmelidir. [rnek;(3-5)]. Kaynak says en fazla 20 olmaldr.

Kaynaklarda yazarlarn tm yazlmaldr. Yazar says 7 veya daha ok ise ilk 6 yazarn ismi yazlmal ve sonrasnda ve ark. ya da Trke d kaynaklarda et al. eki getirilmelidir. Kaynak yazmnda dergi isimleri Index Medicus ve Ulakbim-Trk Tp Dizini ne uygun olarak ksaltlmaldr. Dergi adnn bir aralk sonrasndan balamak zere sralama Yl; Cilt (Ek say/Suppl/Say):lk sayfa numaras son sayfa numaras. eklinde olmaldr.

Kaynaklarda belirtilen makalelerin DOI numaras varsa en sona bu numara eklenmelidir.

Kaynak gsterimine rnekler;

Dergi

Okutan O, Kartalolu Z, lvan A, Bozkanat E, Demirer E, ilit E, Yldrm , Narin Y. Yeni tan konulmu ailesel alveoler mikrolitiyazis (iki erkek karde olgu sunumu). Toraks Dergisi 2007;8:127-9.

Kartaloglu Z, Okutan O, Bozkanat E, Ugan HM, Ilvan A.The course of serum adenosine deaminase levels in patients with pulmonary tuberculosis. Med Sci Monit 2006;12:476-80.

Kitap

West JB. Respiratory Physiology: The Essentials. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business; 2008.

Kitaptan blm

Redlins S, Tishler PV. Familial influences on sleep apnea. In: Saunders NA, Sullivan CE, eds.
Sleep and breathing. 2nd ed. NewYork: Marcel Dekker; 1994:363-7.

Elektronik dergi

Bakr S, eliksz A, elik VK, Sari , Aydn H. Antioxidant-oxidant status in patients with hydatid cyst. Turk J Biochem 2012;37(1):29-34. Available at:  http://www.turkjbiochem.com/2012/029-034.pdf.

Websitesi

T.C.Salk Bakanl. Eriim tarihi: 16 Nisan 2012. Eriim yeri: http://saglik.gov.tr.
Republic of Turkey Ministry of Health. Access date: 16 April 2012. Place of access: http://saglik.gov.tr.

Tez

Ayten . Akcier kanserli hastalarda serum ve bron lavaj svsnda anjiyopoietin 2 dzeylerinin tansal deeri ve akcier kanser evresi ile ilikisi (Tez). stanbul: GATA Haydarpaa Eitim Hastanesi; 2010.

Ayten O. Diagnostic value of Angiopoietin 2 levels in serum and bronchial lavage fluids and relation with cancer stage in the patients with lung cancer (Thesis). Istanbul: GATA Haydarpasa Training Hospital; 2010.

Yazar Katk & nsan ve Hayvan Haklar Bildirimi

Bilimsel katk ve sorumluluklar, ilgili herhangi bir finansal ya da kar atmas varsa belirtilmelidir. Sorumlu yazar, almann ve yaynn hazrlanmasna katkda bulunan yazarlarn adlarn ieren formu imzaladktan sonra yayncya gndermelidir. nsan deneyleri rapor edilirken, yazarlar prosedrlerin 1975 Helsinki Deklerasyonu-2000,2008 ylnda revize edilen- uyarnca insan deneylerinden (kurumsal ve ulusal) sorumlu etik standartlara uygun olarak olup olmad belirtmelidir. Hayvanlar zerindeki deneyler rapor edilirken, yazarlar laboratuvar hayvanlarnn bakm ve kullanm iin kurumsal ve ulusal rehberi uygulayp uygulamadn belirtmelidir. Ltfen makale ile ilgili detaylar doldurduunuz formun (Yazar Katk & nsan ve Hayvan Haklar Bildirimi Formu) ktsn aln ve formu imzaladktan sonra fax ile veya elektronik olarak editoryal ofise gnderin.

ntihal tarama politikas

Yayn Kurulu, belgeleri karlatran ve olas bir intihal rnei olarak bulunan benzerlikleri iaretleyen web tabanl bir yazlm programna sahiptir. ntihal program raporunun ortaya koyduu benzerlik oran nn %25 ve alt olmas gerekir. Benzerlik oran %25in zerinde kan makaleler iin yazardan dzeltme talep edilir. Etik bir sorun tespit edilirse, yayn kurulu COPE ynergelerine gre hareket edecektir.

Bilgilendirilmi Onam Bildirimi

Bilimsel ama iin gerekli olmad srece, Yazl aklamalarda, fotoraflarda ve soy aacnda Hastalarn isimleri, ba harfleri veya hastane numaralarn ieren tantc bilgiler yaynlanmamaldr ve hasta (ailesi ya da vasisi) yaynlanmas iin yazl bilgilendirilmi onam vermelidir. Bu ama iin bilgilendirilmi onam, tanmlanabilir bir hastaya yaynlanacak makalenin gsterilmesini gerektirir. Yazarlar, yazma destek salayan kiileri belirtmeli ve bu destek iin fon kaynan aklamaldr. Tantc detaylar eer gerekli deil ise gz ard edilmelidir. Ltfen makale ile ilgili detaylar doldurduunuz ve hasta veya yaknna formu imzalamalarn rica ettiiniz formun (Bilgilendirilmi Onam Bildirimi Formu) ktsn aln ve fax ile veya elektronik olarak editoryal ofise gnderin.

Telif Haklar ve kar atmas Bildirimi

Yazarlar ayrca, makalede bahsedilen materyal ile ilgili herhangi bir finansal kurulu ile herhangi bir kar atmas olmadn belirtmelidir. Kabul edilen makaleler iin, tm yazarlar tarafndan imzalanm telif hakk formu gnderilmelidir. Ltfen makale ile ilgili detaylar doldurduunuz formun (Telif Hakk Devir Formu & kar atmas) ktsn aln ve formu imzaladktan sonra fax ile veya elektronik olarak editoryal ofise gnderin.

n bask

Dzeltilmek ve gzden geirilmek zere gnderilen n basklar yazarlar tarafndan alndktan sonra 2-3 gn ierisinde yayn merkezine gnderilmelidir. Yayn merkezi grsel olarak yazy dergi formatna uygun hale getirecektir.

Yayn creti

Respiratory Case Reports erime ak bir dergidir. Online olarak derginin web sayfasndan yazlara cretsiz olarak ulalmaktadr. Yaynlanan sunumlar iin yazarlardan herhangi bir cret talep edilmez.

letiim


LookUs
Halk Sk. 29, Golden Plaza C Blok K:1
Sahrayicedid 34734 stanbul-TR
Tel: (0216) 372 66 44
Faks: (0216) 372 66 48
Web: www.respircase.com
E-posta:
[email protected]

LookUs & Online Makale