e-ISSN 2147-2475
Cilt : 13 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
Metastatik Kanseri Taklit Eden Osseöz Sarkoidoz Olgusu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(3): 176-179 | DOI: 10.5505/respircase.2022.14892

Metastatik Kanseri Taklit Eden Osseöz Sarkoidoz Olgusu

Tuğba Akkale, Gülden Sarı, Adem Koyuncu, Ceprail Şimşek
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Kronik granülomatoz multisistem bir hastalık olan sarkoidoz sıklıkla akciğer, lenf nodları, cilt ve göz tutulumları ile seyreder. Nadir olarak kemik tutulumları da görülür. Tüm kemikler etkilenebilir ancak en sık el ve ayak parmakları gibi kısa kemikleri tutar. Vertebra tutulumu ise daha nadirdir. Asemptomatik seyirli olması nedeni ile kemik tutulumları genellikle tesadüfen tespit edilir. Yedi yıl önce pulmoner sarkoidoz tanısı alan ve yeni gelişen bel ağrısı şikayeti nedeniyle kliniğimizde tekrar değerlendirilen 62 yaşında bir osseöz sarkoidoz olgusu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, Kemik, Malignite, Osseöz sarkoidoz

A Case of Osseous Sarcoidosis Mimicking Metastatic Cancer

Tuğba Akkale, Gülden Sarı, Adem Koyuncu, Ceprail Şimşek
Ankara Atatürk Sanatorium Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye

Sarcoidosis is a chronic granulomatous multisystem disease that often progresses with lung, lymph nodes, skin and eye involvement, while bone involvement may occur more rarely. All bones can be affected, however, although the short bones, such as fingers and toes, are the most commonly affected, while vertebral involvement is rare. Bone involvement is usually determined incidentally due to the asymptomatic course of the disease. We present here the case of a 62-year-old female osseous sarcoidosis case who was diagnosed with pulmonary sarcoidosis seven years earlier and re-evaluated in our clinic due to recently developed low back pain.

Keywords: Sarcoidosis, Bone, Malignancy, Osseous sarcoidosis

Olgunun Görüntü Kesitleri
Tuğba Akkale, Gülden Sarı, Adem Koyuncu, Ceprail Şimşek. A Case of Osseous Sarcoidosis Mimicking Metastatic Cancer. Respir Case Rep. 2022; 11(3): 176-179

Sorumlu Yazar: Tuğba Akkale, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale