e-ISSN 2147-2475
Cilt : 12 Sayı : 2 Yıl : 2023

Hızlı Arama
İstiridye Mantarlarının Neden Olduğu Hipersensitivite Pnömonisi: Mantar İşçisi Akciğeri Olgusu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(1): 1-4 | DOI: 10.5505/respircase.2018.25901

İstiridye Mantarlarının Neden Olduğu Hipersensitivite Pnömonisi: Mantar İşçisi Akciğeri Olgusu

Taha Tahir Bekçi1, Mustafa Çalık2, Burcu Yalçın1
1Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Konya
2Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Konya

Mantar ticari üretimi yıl boyu kapalı iklimlendirilmiş ortamlarda emek yoğun şekilde yapılmaktadır. Kapalı ekim, işçilerde ekstrensek allerjik alveolitis olarak bilinen hipersensitivite pnömonisi gibi alerjik semptomlara yol açar. Yirmi üç yaşındaki erkek hastanın yakınmaları mantar üretim işine başladıktan sonra ortaya çıkmış. Hasta, üşüme, titreme, ateş, eklem ağrıları, cilt döküntüleri şikâyetiyle kliniğimize başvurdu. Hastanın anamnez, fizik muayene ve radyolojik incelenmesinde hipersensitivite pnömonisi düşünülerek medikal tedavi başlandı. Hastanın yakınmaları birkaç gün sonra geriledi. Birinci haftanın sonunda taburcu edildi. Hastalığın tanısında güçlüklerle karşılaşılsa da anamnez, fizik muayene ve radyolojik değerlendirmede akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İstiridye mantarı, Pleurotus ostreatus, hipersensitivite pnömonisi, mantar işçisi akciğeri

Hypersensitivity Pneumonitis Caused by Oyster Mushrooms: A Case of Mushroom Worker's Lung

Taha Tahir Bekçi1, Mustafa Çalık2, Burcu Yalçın1
1Department of Chest Disease, Konya Education and Research Hospital, Konya, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Konya Education and Re-search Hospital, Konya, Turkey

The commercial production of mushrooms is often carried out in indoor areas and controlled environments with intense labor performed throughout the year. Indoor cultivation can lead to allergic symptoms, such as extrinsic allergic alveolitis, also known as hypersensitivity pneumonitis, in workers. A 23-year-old male patient's symptoms emerged after beginning to work in mushroom cultivation. The patient was admitted to the clinic with complaints of chills, fever, joint pain, and a skin rash. Based on his medical history and a physical and radiographical examination, the patient was diagnosed as hypersensitivity pneumonitis and medical therapy was initiated. The patient's symptoms dis-appeared within a few days and he was discharged at the end of the first week. Given the difficulties in the diagnosis of disease, the patient’s professional history should always be kept in mind as well as medical history, physical examination, and radiographic evaluation.

Keywords: Oyster Mushroom, Pleurotus ostreatus, hypersensitivity pneumonitis, Mushroom worker's lung

Taha Tahir Bekçi, Mustafa Çalık, Burcu Yalçın. Hypersensitivity Pneumonitis Caused by Oyster Mushrooms: A Case of Mushroom Worker's Lung. Respir Case Rep. 2018; 7(1): 1-4

Sorumlu Yazar: Burcu Yalçın, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale