e-ISSN 2147-2475
Cilt : 13 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
Göğüs Cerrahisinin Nadir Bir Komplikasyonu Olan Akciğer Hernisi: Olgu Serisi [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(3): 165-169 | DOI: 10.5505/respircase.2022.26032

Göğüs Cerrahisinin Nadir Bir Komplikasyonu Olan Akciğer Hernisi: Olgu Serisi

Serkan Bayram1, Mustafa Akyıl1, Deniz Gürer2, Pelin Erdizci1, Aysun Kosif1, Ayse Eece Yucel1, Çağatay Saim Tezel3, Volkan Baysungur1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Medikal Park Mersin Hastanesi, Mersin
3Liv Hastanesi, İstanbul

Sunulan bu olgular, cerrahi işlemler sonrası göğüs duvarındaki bir defektten akciğer hernisi olabileceğini göstermeyi amaçlamıştır. Şubat 2009 ile Haziran 2017 arasında, ameliyattan sonra öksürük ve göğüs duvarında gözle görülür şişlik gelişen dört hasta incelendi. Akciğer hernisi, göğüs cerrahisinden ziyade en sık travmaya bağlı görülen nadir bir durumdur. Olgularımızda iki torakotomi, bir VATS ve bir tüp torakostomide herniasyon görüldü. Olguların tamamı interkostal yerleşimliydi. Pnömotoraks riski taşıyan bir hasta dışında tüm hastalar iki hafta baskılı pansuman ile takip edildikten sonra ameliyat edildi. Metotreksat kullanan bir hasta dışında postoperatif komplikasyon görülmedi. Bu hasta miyoplasti sonrası komplikasyonsuz olarak taburcu edildi. Akciğer hernisi göğüs cerrahisinin nadir görülen bir komplikasyonudur ve daima akılda tutulmalıdır. Semptomatik cerrahi sonuçları ağrı ve kozmetik nedenler açısından cesaret vericidir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer hernisi, iyatrojenik, komplikasyon

Lung Hernia as a Rare Complication of Thoracic Surgery: A Case Series

Serkan Bayram1, Mustafa Akyıl1, Deniz Gürer2, Pelin Erdizci1, Aysun Kosif1, Ayse Eece Yucel1, Çağatay Saim Tezel3, Volkan Baysungur1
1Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Medikal Park Mersin Hospital, Mersin, Türkiye
3Liv Hospital, İstanbul, Türkiye

The four cases presented here reveal the possibility of herniation in the lung from defects in the chest wall following surgical procedures. A review was made of four cases who developed cough and a visible swelling of the chest wall after surgery between February 2009 and June 2017. Lung hernia is a rare condition that is most commonly associated with trauma rather than thoracic surgery. In the four presented cases, the herniation occurred following thoracotomies in two cases, VATS in one case and tube thoracostomy in one case. All cases had an intercostal localization. Aside from one patient who was at risk of pneumothorax, all patients were operated after being followed up with a pressure dressing for two weeks. No postoperative complications occurred other than in one patient who was using methotrexate, and this patient was discharged without complications after myoplasty. Lung herniation is a rare complication of thoracic surgery and should always be kept in mind. Symptomatic surgery results are encouraging from the perspectives of pain and aesthetics.

Keywords: Lung herniation, iatrogenic, complication

Serkan Bayram, Mustafa Akyıl, Deniz Gürer, Pelin Erdizci, Aysun Kosif, Ayse Eece Yucel, Çağatay Saim Tezel, Volkan Baysungur. Lung Hernia as a Rare Complication of Thoracic Surgery: A Case Series. Respir Case Rep. 2022; 11(3): 165-169

Sorumlu Yazar: Pelin Erdizci, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale