e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
COVID-19 Pnmonisi ile Birlikte Simultane Bilateral Spontan Pnmotoraks [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(3): 212-215 | DOI: 10.5505/respircase.2021.27879

COVID-19 Pnmonisi ile Birlikte Simultane Bilateral Spontan Pnmotoraks

Pelin Erdizci, Mustafa Akyl, Serkan Bayram, Ozan Kaya, Serdar Evman, Volkan Baysungur
Salk Bilimleri niversitesi Sreyapaa Gs Hastalklar ve Gs Cerrahisi Eitim ve Aratrma Hastanesi, Gs Cerrahisi Klinii, stanbul

COVID-19, tm dnyay etkileyen bir salgn haline geldi. lk olgular tespit edildiinden beri, pnmotoraks nadir grlen bir olas komplikasyon olarak kabul edildi. Mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda yksek basn nedeni ile pnmotoraks geliebildii bilinmektedir. Kronik akcier hastal yks olmayan ve mekanik ventilasyon uygulanmayan, COVID-19 pnmonisi ile birlikte simultane bilateral spontan pnmotoraks tespit ettiimiz olgumuzu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Bilateral, COVID-19, pnmotoraks, videotorakoskopi.

Simultaneous Bilateral Spontaneous Pneumothorax with COVID-19 Pneumonia

Pelin Erdizci, Mustafa Akyl, Serkan Bayram, Ozan Kaya, Serdar Evman, Volkan Baysungur
Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Sreyyapaa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, stanbul, Turkey

The declared COVID-19 pandemic has come to affect the entire world. Ever since the first cases were detected, pneumothorax has been considered a rare but possible complication, and may develop in patients under mechanical ventilation due to high pressure. We present here a case of simultaneous bilateral spontaneous pneumothorax with COVID-19 pneumonia with no history of chronic lung disease and no mechanical ventilation.

Keywords: Bilateral, COVID-19, pneumothorax, videothoracoscopy.

Pelin Erdizci, Mustafa Akyl, Serkan Bayram, Ozan Kaya, Serdar Evman, Volkan Baysungur. Simultaneous Bilateral Spontaneous Pneumothorax with COVID-19 Pneumonia. Respir Case Rep. 2021; 10(3): 212-215

Sorumlu Yazar: Pelin Erdizci, Trkiye
Makale Dili: ngilizce
LookUs & Online Makale