e-ISSN 2147-2475
Cilt : 12 Sayı : 2 Yıl : 2023

Hızlı Arama
COVID-19 Pnömonisi ile Birlikte Simultane Bilateral Spontan Pnömotoraks [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(3): 212-215 | DOI: 10.5505/respircase.2021.27879

COVID-19 Pnömonisi ile Birlikte Simultane Bilateral Spontan Pnömotoraks

Pelin Erdizci, Mustafa Akyıl, Serkan Bayram, Ozan Kaya, Serdar Evman, Volkan Baysungur
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

COVID-19, tüm dünyayı etkileyen bir salgın haline geldi. İlk olgular tespit edildiğinden beri, pnömotoraks nadir görülen bir olası komplikasyon olarak kabul edildi. Mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda yüksek basınç nedeni ile pnömotoraks gelişebildiği bilinmektedir. Kronik akciğer hastalığı öyküsü olmayan ve mekanik ventilasyon uygulanmayan, COVID-19 pnömonisi ile birlikte simultane bilateral spontan pnömotoraks tespit ettiğimiz olgumuzu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Bilateral, COVID-19, pnömotoraks, videotorakoskopi.

Simultaneous Bilateral Spontaneous Pneumothorax with COVID-19 Pneumonia

Pelin Erdizci, Mustafa Akyıl, Serkan Bayram, Ozan Kaya, Serdar Evman, Volkan Baysungur
Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

The declared COVID-19 pandemic has come to affect the entire world. Ever since the first cases were detected, pneumothorax has been considered a rare but possible complication, and may develop in patients under mechanical ventilation due to high pressure. We present here a case of simultaneous bilateral spontaneous pneumothorax with COVID-19 pneumonia with no history of chronic lung disease and no mechanical ventilation.

Keywords: Bilateral, COVID-19, pneumothorax, videothoracoscopy.

Pelin Erdizci, Mustafa Akyıl, Serkan Bayram, Ozan Kaya, Serdar Evman, Volkan Baysungur. Simultaneous Bilateral Spontaneous Pneumothorax with COVID-19 Pneumonia. Respir Case Rep. 2021; 10(3): 212-215

Sorumlu Yazar: Pelin Erdizci, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale