e-ISSN 2147-2475
Cilt : 13 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
Orijini Bilinmeyen Ateşin Beklenmedik bir Nedeni Olarak; Sekonder Plevral Hidatidoz [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2023; 12(1): 19-22 | DOI: 10.5505/respircase.2023.34711

Orijini Bilinmeyen Ateşin Beklenmedik bir Nedeni Olarak; Sekonder Plevral Hidatidoz

Kaan Kara, Betül Kınık, Ebru Aykan, Hülya Abalı, Fatma Tokgoz Akyil, Seda Tural Onur
SBÜ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Orijini bilinmeyen ateş ve kist hidatik klinisyenler için zorlayıcı bir süreçtir ve genelde uzun bir tanı süresi gerektirir. Kist hidatik prevalansı evrensel olarak azalsa da, endemik yerlerde belirsiz ateş ve plevral efüzyonla başvuran hastalarda akılda tutulmalıdır. Kist hidatik, orijini bilinmeyen ateşin bir nedeni olabilir. Bu yüzden çok nadir bir olguyu sunuyoruz. Hastamız bir aydır olan aralıklı ateş ve balgamsız öksürük şikâyetiyle başvurdu. Sol akciğer orta ve alt zonda solunum sesleri azalmıştı. Hemogramında; nötrofil baskınlığı olan lökositozu, normokromik normositik anemisi mevcuttu. ALT, AST, CRP ve prokalsitonin normalin üzerindeydi. Akciğer grafisinde plevral efüzyonun eşlik ettiği apse görünümünde opasite artışı mevcuttu. BT görüntülerinde 10x9.3 cm boyutlarında hava-sıvı seviyesi içeren plevra tabanlı kistik yapı görüldü. Torasentez mayii eksüdatif vasıftaydı. Nötrofil ağırlıklı, ampiyemli sıvıydı. İndirekt hemaglütinasyon testi 1/2560 titrede pozitifti. Plevral sıvı sitolojisinde kist hidatide ait zar görüldü, hastaya sekonder plevral hidatoz tanısı konuldu.

Anahtar Kelimeler: Ateş, Kist hidatik, Plevral efüzyon

Secondary Pleural Hydatidosis as an Unexpected Cause of Fever of Unknown Origin

Kaan Kara, Betül Kınık, Ebru Aykan, Hülya Abalı, Fatma Tokgoz Akyil, Seda Tural Onur
Department of Chest Diseases, Health Science University, Yedikule Training and Research Hospital for Chest Diseases and Thoracic Surgery, İstanbul, Turkey

Fever of unknown origin (FUO) and hydatid cysts are both complex processes that require a lengthy diagnosis. Patients hospitalized with equivocal pyrexia and pleural effusion in endemic areas should keep this in mind. Hydatid cysts are a cause of FUO. Therefore, we present a rare case. Our patient was presented with an intermittent fever and cough. His left lung's middle and lower zones had reduced respiration noises. The hemogram revealed leukocytosis with neutrophil predominance and normochromic normocytic anemia. The levels of ALT, AST, CRP, and procalcitonin were all elevated. There was increased opacity in the appearance of an abscess on a chest X-ray, as well as pleural effusion. On CT, a 10x9.3 cm pleural-based cystic structure containing an airfluid level was observed. Thoracentesis fluid was exudative, neutrophil-dominated, and empyema. The indirect hemagglutination test was positive at a 1/2560 titer. Pleural fluid cytology revealed a cysthydatid membrane, and the patient was diagnosed with secondary pleural hydatosis.

Keywords: Fever, Hydatid cyst, Pleural effusion

Kaan Kara, Betül Kınık, Ebru Aykan, Hülya Abalı, Fatma Tokgoz Akyil, Seda Tural Onur. Secondary Pleural Hydatidosis as an Unexpected Cause of Fever of Unknown Origin. Respir Case Rep. 2023; 12(1): 19-22

Sorumlu Yazar: Betül Kınık, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale