e-ISSN 2147-2475
Cilt : 13 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
Üçüncü Trimester Gebede COVİD-19’ a Bağlı ARDS Gelişimi ve Başarılı Multidisipliner Olgu Yönetimi [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(3): 138-142 | DOI: 10.5505/respircase.2022.43179

Üçüncü Trimester Gebede COVİD-19’ a Bağlı ARDS Gelişimi ve Başarılı Multidisipliner Olgu Yönetimi

İlker Yılmam1, Pervin Hancı2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Kliniği, Edirne

Gebe hastalarda COVID-19 hastalığı, gebeliğin getirmiş olduğu fizyolojik değişiklikler nedeni ile daha ciddi seyredebilmektedir. Çoğu COVİD-19’lu gebe hastamız, hastane yatışına gerek duyulmadan ayaktan takip edilmekle birlikte, özellikle 3. trimesterde artan immünsupresyon, hastanın aşısız olması gibi risk faktörleri varlığında, olgumuzda olduğu gibi COVİD-19 enfeksiyonu hızlı progresyon gösterip solunum yetmezliğine neden olabilir. Gebeliğinin 3. trimesterinde olan hastamızın yatışının 3. gününde COVİD-19 pnömonisine bağlı yoğun bakım ihtiyacı göstermesi üzerine multidisipliner bir yaklaşım ile önce acil doğum operasyonu gerçekleştirildi ve hasta postop yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilasyonda takip edildi. Hastamızı, gebeliğinin 3. trimesterinde ciddi seyreden COVİD-19 hastalığına bir örnek teşkil etmesi nedeni ile sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, gebelik, yoğun bakım ünitesi, multidisipliner yönetim

Development of ARDS due to COVID-19 in a Pregnant Woman in the Third Trimester and Successful Multidisciplinary Case Management

İlker Yılmam1, Pervin Hancı2
1Department of Pulmonary Medicine, Trakya University Medical Faculty, Edirne, Türkiye
2Division of Intensive Care Medicine, Department of Pulmonology, Trakya University Medical Faculty, Edirne, Türkiye

The course of COVID-19 disease may be more severe in pregnant patients due to the physiologic changes induced by pregnancy. Although most pregnant patients with COVID-19 are followed up as outpatients, requiring no hospitalization, COVID-19 infection, especially in the presence of risk factors such as increased immunosuppression in the third trimester and lack of vaccination, can progress rapidly and lead to respiratory failure, as in our case. Our patient was in the third trimester of her pregnancy, and required intensive care due to COVID-19 pneumonia on the third day of hospitalization, and an emergency delivery was performed initially with a multidisciplinary approach. The patient was then followed up in the respiratory intensive care unit under mechanical ventilation. Our patient is a remarkable example of severe COVID-19 disease in the third trimester of pregnancy.

Keywords: COVID-19, pregnancy, intensive care unit, multidisciplinary management

Olgunun Görüntü Kesitleri
İlker Yılmam, Pervin Hancı. Development of ARDS due to COVID-19 in a Pregnant Woman in the Third Trimester and Successful Multidisciplinary Case Management. Respir Case Rep. 2022; 11(3): 138-142

Sorumlu Yazar: İlker Yılmam, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale