e-ISSN 2147-2475
Cilt : 13 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
COVID-19 Pandemisinde Buzlu Cam Ayırıcı Tanısı: Bir Olgu Sunumu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(3): 143-146 | DOI: 10.5505/respircase.2022.44711

COVID-19 Pandemisinde Buzlu Cam Ayırıcı Tanısı: Bir Olgu Sunumu

Ceren Degirmenci
Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Pandemi, doktorların tüm viral pnömonileri birinci ön tanı olarak COVID-19 olarak değerlendirmeye yatkın hale getirmiştir. COVID-19'un kesin tanısı, pozitif bir RT-PCR testi ile konur, ancak bazen RT-PCR test sonuçları negatif olan, fakat COVID-19'u gösteren toraks BT bulguları olan olgular da vardır. Bu nedenle, COVID-19 tedavilerinden fayda görmeyen hastalarda ayırıcı tanıda immünsupresif sebeplerin ve diğer viral pnömonilerin araştırılması çok önemlidir. Buzlu cam opasiteleri ayırıcı tanısında HIV enfeksiyonu saptanan bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pnömoni, HIV, AIDS, CMV, PCP

Ground Glass Opacities Differential Diagnosis in COVID-19 Pandemic: A Case Report

Ceren Degirmenci
Health Sciences University Atatürk Sanatoryum Research and Training Hospital, Ankara, Türkiye

The pandemic has predisposed all healthcare professionals to assess all viral pneumonia cases preliminarily as COVID-19, with a definitive diagnosis of COVID-19 made on the basis of a positive RT-PCR result. Occasionally, however, there are cases with negative RT-PCR test results both with thoracic CT findings indicative of COVID-19. It is thus very important to consider immunosuppressive conditions and other viral types of pneumonia in the differential diagnosis in patients who do not seem to respond to COVID-19 treatments. We present her a case of HIV infection identified in a differential diagnosis of ground glass opacities.

Keywords: COVID-19, pneumonia, HIV, AIDS, CMV, PCP

Olgunun Görüntü Kesitleri
Ceren Degirmenci. Ground Glass Opacities Differential Diagnosis in COVID-19 Pandemic: A Case Report. Respir Case Rep. 2022; 11(3): 143-146

Sorumlu Yazar: Ceren Degirmenci, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale