e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Etyolojisi lgin bir ilotoraks Olgusu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(1): 33-35 | DOI: 10.5505/respircase.2018.65807

Etyolojisi lgin bir ilotoraks Olgusu

Nalan Ogan1, Evrim Eylem Akpnar1, Tevfik Kaplan2, Gke Trker3, Meral Glhan1
1Ufuk niversitesi Tp Fakltesi, Gs Hastalklar Anabilim Dal, Ankara
2Ufuk niversitesi Tp Fakltesi, Gs Cerrahisi Anabilim Dal, Ankara
3Krkkale niversitesi Tp Fakltesi, Enfeksiyon Hastalklar Ana Bilim Dal, Krkkale

ilotoraks, duktus torasikusun zarar grmesine bal ilz svnn lenfatik sistemden plevral bolua gemesidir ve st rengi svda ilomikron formunda yksek konsantrasyonda trigliserid ierir. Tan iin balang testi plevra sv analizidir. Travmatik ve non-travmatik bir ok nedene bal olabilir. Bir ay nceki geirdii bronit neden ile ksrk ikayeti olan ve ilotoraks saptanan olguda, drt yl nce torakal vertebra kr nedeni ile ameliyat yks de mevcuttu. Toraks bilgisayarl tomografide, alt torakal vertebrada, operasyonda yerletirilen fiksasyon ivisinin anteriora doru kayd tespit edildi. yk, fizik muayene ve ileri tetkiklerle ilotoraksa neden olan dier etiyolojik neden bulunamad ve kme kr ameliyatnn ge komplikasyonu olduuna karar verildi. Daha nce literatrde bu ilgin etiyolojik neden ile bildirilen benzer bir olgu bulunmamas nedeni ile sunulmutur.

Anahtar Kelimeler: ilotoraks, vertebra operasyonu, ksrk

A Case of Chylothorax with Interesting Etiology

Nalan Ogan1, Evrim Eylem Akpnar1, Tevfik Kaplan2, Gke Trker3, Meral Glhan1
1Department of Chest Diseases, Ufuk University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Ufuk University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
3Departmant of Infectious Diseases, Krkkale University Faculty of Medicine, Krkkale, Turkey

Chylothorax occurs when chylous fluid from the lymphatic system accumulates in the pleural space due to damage to the ductus thoracicus. The milky fluid contains a high concentration of triglycerides in the form of chylomicrons. The initial test for diagnosis is analysis of the pleural fluid. It may be associated with a number of traumatic and nontraumatic conditions. Chylothorax was diagnosed in a patient who underwent an operation for a thoracic vertebra fracture 4 years earlier who presented with bronchitis. Fixation pins in the lower thoracic vertebra inserted in the operation were observed on thorax computerized tomography. No other etiological cause for chylothorax was found based on the patient history, physical examination, or advanced examinations. It was decided that the collapse and fracture operation had a late complication. This case is presented as an interesting etiological cause of chylothorax as, to our knowledge, there is no similar case in the literature.

Keywords: Chylothorax, vertebra operation, cough

Nalan Ogan, Evrim Eylem Akpnar, Tevfik Kaplan, Gke Trker, Meral Glhan. A Case of Chylothorax with Interesting Etiology. Respir Case Rep. 2018; 7(1): 33-35

Sorumlu Yazar: Nalan Ogan, Trkiye
Makale Dili: ngilizce
LookUs & Online Makale