e-ISSN 2147-2475
Cilt : 13 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
Geç Bulgu Veren Bochdalek Hernisinde Cerrahi Tedavi ve Sonrası [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2013; 2(3): 121-125 | DOI: 10.5505/respircase.2013.83803

Geç Bulgu Veren Bochdalek Hernisinde Cerrahi Tedavi ve Sonrası

İsa Döngel1, Levent Duman2, Rasih Yazkan1, Hasan Ekrem Camaş1, Mahmut Bülbül3
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Bochdalek hernisi diyaframdaki posterolateral defektten abdominal organların toraks boşluğuna girmesi sonucu gelişen doğumsal bir hastalıktır. Gebeliğin 8. haftasında plöroperitoneal membranın septum transversum ile füzyonundaki bozukluk sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Defekt %70-90 sol taraftadır. Olguların çoğunluğu doğduktan sonra solunum sıkıntısı ile klinik bulgu verir ve erişkin yaşa kadar semptomsuz seyir göstermesi oldukça nadir bir durumdur. Bu yazıda, yirmi yaşında nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikâyetleriyle kliniğimize gelen ve yapılan tetkiklerinde Bochdalek hernisi tanısı alan hastanın cerrahisi ve sonrası takibinin anlatıldığı bir olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bochdalek hernisi, Diyafram, Erişkin, Cerrahi

Surgical Treatment and Postoperative Course of Late-onset Bochdalek Hernia

İsa Döngel1, Levent Duman2, Rasih Yazkan1, Hasan Ekrem Camaş1, Mahmut Bülbül3
1Department Of Thoracic Surgery, Süleyman Demirel University, Medical Faculty
2Department Of Pediatric Surgery, Süleyman Demirel University, Medical Faculty
3Department Of General Surgery, Süleyman Demirel University, Medical Faculty

A Bochdalek hernia is a congenital malformation characterized by a defect in the posterolateral diaphragm, in which the abdominal viscera migrate into the chest. It is thought to be the result of a fusion defect between the pleuroperitoneal fold and the septum transversum in the eighth week of gestation. Left-sided lesions account for 70-90% of the cases. The majority of these patients that present with respiratory distress after delivery, and progress asymptomatically until adulthood are extremely rare clinical entities. The current study reports a case of a 20-year-old male with a Bochdalek hernia, who presented with complaints of respiratory distress and left chest pain, and provides information about the surgical procedure and post-operative follow-up of the patient.

Keywords: Bochdalek hernia, Diaphragm, Adult, Surgery

İsa Döngel, Levent Duman, Rasih Yazkan, Hasan Ekrem Camaş, Mahmut Bülbül. Surgical Treatment and Postoperative Course of Late-onset Bochdalek Hernia. Respir Case Rep. 2013; 2(3): 121-125

Sorumlu Yazar: İsa Döngel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale