e-ISSN 2147-2475
Cilt : 1 Sayı : 2 Yıl : 2023

Hızlı Arama
RESPIRATORY CASE REPORTS - Respir Case Rep: 1 (2)
Cilt: 1  Sayı: 2 - Haziran 2012

KAPAK
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

EDITÖR'DEN
2.
Olgu Sunumu Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
What to consider when preparing a case report
Zafer Kartaloğlu, Oğuzhan Okutan
doi: 10.5505/respircase.2012.29591  Sayfalar 24 - 25
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
3.
Karbamazepine Bağlı Lenfositik İnterstisyel Pnömoni
Carbamazepine-Induced Lymphocytic Interstitial Pneumonitis
Ebru Damadoğlu, Cüneyt Saltürk, Ebru Sulu, Sevda Gökceer, Huriye Berk Takır, Leyla Yağcı Tuncer, Adnan Yılmaz
doi: 10.5505/respircase.2012.02486  Sayfalar 26 - 28

4.
Sarı tırnak sendromu
Yellow Nail Syndrome
Veli Cetinsu
doi: 10.5505/respircase.2012.77487  Sayfalar 29 - 32

5.
Trakeobronkopatia Osteokondroplastika
Trakeobronchopathia Osteochondroplastica
Gülbanu Horzum Ekinci, Murat Kavas, Esra Akkütük Öngel, Osman Hacıömeroğlu, Bünyamin Burunsuzoğlu, Yasemin Özel, Adnan Yılmaz
doi: 10.5505/respircase.2012.43534  Sayfalar 33 - 36

6.
Diabetik Hastada Sistemik Nokardioz
Systemic Nocardiosis In A Diabetic Patient
Ayşegül Akbaş, Ekrem Cengiz Seyhan, Sinem Nedime Sökücü, Sedat Altın, Gülşah Günlüoğlu, Sezin Altay
doi: 10.5505/respircase.2012.92485  Sayfalar 37 - 41

7.
Yaygın kemik metastazı yapmış pulmoner karsinoid tümör
Pulmonary carcinoid tumor presenting with widespread bone metastasis
Oğuzhan Okutan, Ömer Ayten, Ersin Demirer, Necla Ugan, Zafer Kartaloğlu
doi: 10.5505/respircase.2012.87597  Sayfalar 42 - 46

8.
Bronşektazi zemininde gelişen tümörlet
Tumorlet emerging on the basis of bronhiectasis
Fatih Meteroğlu, Atalay Şahin, Tahir Şevval Eren, Selver Özşener Özekinci
doi: 10.5505/respircase.2012.69775  Sayfalar 47 - 50

9.
Fleksibl Fiberoptik Bronkoskopi ile Tanı Konulan Rüptüre Pulmoner Hidatik Kist
Ruptured Pulmonary Hydatid Cyst Diagnosed by Bronchoscopy
Eylem Sercan Özgür, Sibel Atış Naycı, Ali Naycı, Ayşe Polat, Özlem Cingözler, Cengiz Özge
doi: 10.5505/respircase.2012.54254  Sayfalar 51 - 54

10.
Bilateral Pnömotoraks ile Komplike Olan Sarkoidoz
Sarcoidosis Complicating with Bilateral Pneumothorax
Funda Coşkun, Ahmet Ursavaş, Ezgi Demirdöğen Çetinoğlu, Aslı Görek Dilektaşlı, Esra Uzaslan
doi: 10.5505/respircase.2012.14633  Sayfalar 55 - 58

11.
Pnömonektomi sonrası gelişen kontralateral pnömotoraks
Contralateral pneumothorax after pneumonectomy
Onur Akçay, Özgür Samancılar, Serpil Sevinç, Ozan Usluer, Şeyda Örs Kaya
doi: 10.5505/respircase.2012.98608  Sayfalar 59 - 61

12.
Kronik Öksürük Nedeni Olarak Trakeal Divertikül
Chronic Cough Due to Tracheal Diverticulum
Gülbahar Darılmaz Yüce, Sevinç Sarınç Ulaşlı
doi: 10.5505/respircase.2012.54264  Sayfalar 62 - 64

13.
Sıradışı Bir Aspirasyon: Trakeo-özefajiyal Konuşma Protezi
An Unusual Aspiration: Tracheo-esophageal Voice prosthesis
Ali Nihat Annakkaya, Ege Güleç Balbay, Mete Erbaş, Özcan Yıldız
doi: 10.5505/respircase.2012.76486  Sayfalar 65 - 69

DERLEME
14.
Hipotermi güncel yaklaşımı: Teoriden uygulamaya
Current Management of Hypothermia: From Theory to Application
Ersin Demirer, Christian Ghattas, Hossam Abdel Rahman, Elamin Elamin
doi: 10.5505/respircase.2012.36844  Sayfalar 70 - 79

YAZAR İNDEKSI
15.
2012 Yılı Birinci Cilt Yazar İndeksi
Author Index

Sayfa 80
Makale Özeti |Tam Metin PDF

HAKEM İNDEKSI
16.
Teşekkür
Thanks

Sayfa 81
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale