e-ISSN 2147-2475
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
RESPIRATORY CASE REPORTS - Respir Case Rep: 10 (1)
Cilt: 10  Sayı: 1 - Şubat 2021
OLGU SUNUMU
1.
Güneydoğu Meksika'da SARS-CoV-2 Seropozitif Annelerin Çocuklarında COVID-19'un Vertikal Bulaşı: Bir Olgu Sunumu
Vertical Transmission of COVID-19 in Children of Sero-positive Mothers to SARS-CoV-2 in Southeast Mexico: A Case Report
Diego Lopez Salinas, Fabiola Barba Leon, Liliana Rodríguez García, Maria Valeria Jimenez-Baez, Federico Garma Montiel, Maria Eugenia Sanchez Castuera
doi: 10.5505/respircase.2021.05826  Sayfalar 1 - 7

2.
Ağır COVID-19 Pnömonisinde Spontan Pnömotoraks: Girişimsel Tedavi ve Bulaşma Riski
Spontaneous Pneumothorax in Severe COVID-19 Pneumonia: Interventional Treatment and Risk of Transmission
Mia Elhidsi, Prasenohadi Prasenohadi, Dicky Soehardiman
doi: 10.5505/respircase.2021.58224  Sayfalar 8 - 11

3.
Covid 19 Pnömonisi ile Karışan Bleomisine Bağlı Fatal Akciğer Toksisitesi: Olgu Sunumu
Bleomycin-Induced Fatal Lung Toxicity Misdiagnosed as Covid-19 Pneumonia: A Case Report
Murathan Köksal, Yasin Celal Güneş
doi: 10.5505/respircase.2021.78055  Sayfalar 12 - 15

4.
Covid-19 Pnömonisi ile Karışan Kronik Eozinofilik Pnömoni Olgusu
A Case of Chronic Eosinophilic Pneumonia Confused with Covid-19 Pneumonia
Selvi Aşker, Hanifi Yıldız, Nevzat Esen, Müntecep Aşker
doi: 10.5505/respircase.2021.03764  Sayfalar 16 - 22

5.
Nadir Bir Akciğer Enfeksiyonu Olgusu: Endobronşiyal Aktinomikoz
A Rare Case of Pulmonary Infection: Endobronchial Actinomycosis
Serhat Özgün, Büşra Yaprak Bayrak, Tuba Çiftçi Küsbeci, Ahmet Ilgazlı
doi: 10.5505/respircase.2021.59354  Sayfalar 23 - 26

6.
Spontan Pnömomediastinum ve Pnömotoraksla Komplike Olan Ağır H1N1 Pnömonisi Olgusu
A Case of Severe H1N1 Pneumonia Complicated with Spontaneous Pneumomediastinum and Pneumothorax
Fatoş Kozanlı, Özlem Güler
doi: 10.5505/respircase.2021.71677  Sayfalar 27 - 30

7.
Obsesif –Kompulsif Bozukluk Tanılı Hastada Aripiprazol İlişkili Akciğer Toksitesi
Aripiprazole-Induced Pulmonary Toxicity in a Patient with Obsessive-Compulsive Disorder
Fatma Selen Ala, Mustafa Emre Duygulu, Nurhan Köksal, Tibel Tuna
doi: 10.5505/respircase.2021.10437  Sayfalar 31 - 35

8.
Akut Masif Pulmoner Embolinin İlk Belirtisi Olarak Trombositopeni
Thrombocytopenia as First Manifestation of Acute Massive Pulmonary Embolism
Nai-Chien Huan, Kang Yang Ng, Khai Lip Ng, Jamalul Azizi Abdul Rahaman
doi: 10.5505/respircase.2021.36449  Sayfalar 36 - 40

9.
KOAH Tanılı Bir Olguda İşe Uygunluk Değerlendirmesi
Evaluation of fitness for work in a Case with COPD
Merve Atik, Ayse Coskun Beyan, Arif Hikmet Çımrın
doi: 10.5505/respircase.2021.05668  Sayfalar 41 - 46

10.
Tanı veTedavide Zorluk Yaşatan Hibrid Konjenital Akciğer Malformasyonu: Konjenital Kistik Adenoid Malformasyon ve Pulmoner Sekestrasyon Birlikteliği
Hybrid Congenital Lung Malformation with Difficulty in Diagnosis and Treatment: Congenital Cystic Adenoid Malformation and Pulmonary Sequestration Co-existence
Bengisu Arabacı, Kenan Can Ceylan, Nur Yücel, Seyda Ors Kaya
doi: 10.5505/respircase.2021.20092  Sayfalar 47 - 50

11.
Göğüs Duvarında Langerhans Hücreli Histiyositoz
Langerhans Cell Histiocytosis in the Chest Wall
Muharrem Çakmak, Adile Ferda Dağlı
doi: 10.5505/respircase.2021.30164  Sayfalar 51 - 54

12.
Pnömomediastinumun nadir bir nedeni: Yabancı cisim aspirasyonu
A Rare Cause of Pneumomediastinum: Foreign Body Aspiration
Tolga Semerkant, Hıdır Esme, Celebi Kocaoglu
doi: 10.5505/respircase.2021.53325  Sayfalar 55 - 58

13.
Göğüs Duvarının Diffüz Nörofibroma ile İlişkili Malign Periferal Sinir Kılıfı Tümörü
Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor Related to Diffuse Neurofibroma of Chest Wall
Muharrem Çakmak, İsmail Demirel
doi: 10.5505/respircase.2021.04696  Sayfalar 59 - 62

14.
Torasik Splenosis
Thoracic Splenosis
Hüseyin Fatih Sezer, Tuba Çiftçi Küsbeci, Ahmet Hamdi Ilgazlı
doi: 10.5505/respircase.2021.43043  Sayfalar 63 - 66

LookUs & Online Makale