e-ISSN 2147-2475
Cilt : 2 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
RESPIRATORY CASE REPORTS - Respir Case Rep: 2 (1)
Cilt: 2  Sayı: 1 - Şubat 2013
KAPAK
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

KÜNYE
2.
Künye
Editorial Board

Sayfa II

OLGU SUNUMU
3.
Mesalamin’e Bağlı Akciğer Toksisitesi
Lung Toxicity Due To Mesalamine
Ali İhsan Yıldız, Sibel Özkurt, Göksel Kıter, Zahide Alaçam, Belgin Erkan Aydoğan
doi: 10.5505/respircase.2013.43531  Sayfalar 1 - 5

4.
Multipl Pulmoner Nodül Etiyolojisi: Mitral Stenoz
Etiology of Multiple Pulmonary Nodules: Mitral Stenosis
Funda Aksu, Alper Yurdasiper, Serdar Akyüz
doi: 10.5505/respircase.2013.08208  Sayfalar 6 - 9

5.
Arı Sokmasını Takiben Gelişen Anafilaksi ve Diffüz Alveoler Hemoraji
Anaphylaxis and Diffuse Alveolar Hemorrhage Following Bee Sting
Işıl Fatma Uzel, Metin Arslan, Özkan Demirhan
doi: 10.5505/respircase.2013.00710  Sayfalar 10 - 13

6.
Enfekte Kistik Bronşektaziye Sekonder Gelişen BOOP (Bronşiolitis Obliterans Organize Pnömoni) ve Renal Amiloidoz
BOOP (Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia) and Renal Amyloidosis Secon-dary to Infected Cystic Bronchiectasis
Dilay Çimen, Mehmet Ekici, Emel Bulcun, Aydanur Ekici
doi: 10.5505/respircase.2013.19480  Sayfalar 14 - 19

7.
Kistik Fibrozisin Nadir Bir Komplikasyonu: Korneal Opasite
Corneal Opacity: A Rare Manifestation of Cystic Fibrosis
Sevgi Pekcan, Deniz Doğru Ersöz, Mehmet Köse, Güzin Cinel, Murat İrkeç, Ebru Yalçın, Uğur Özçelik, Nural Kiper
doi: 10.5505/respircase.2013.19483  Sayfalar 20 - 22

8.
Ölümcül Bir Diş Apsesi: Desendan Nekrotizan Mediastinit
Fatal Dental Abscess: Descending Necrotising Mediastinitis
Atalay Şahin, Fatih Meteroglu, İsmet Rezani Toptanci, Tahir Şevval Eren, Canan Eren
doi: 10.5505/respircase.2013.58066  Sayfalar 23 - 26

9.
Akciğerde Solid Kitle Görünümü Veren Tüberküloz Olgusu
Tuberculosis Case Presented with a Solid Mass Lesion in the Lung
Sinem Nedime Sökücü, Levent Dalar, Cengiz Özdemir, Songül Büyükkale, Ayşegül Akbaş, Sedat Altın
doi: 10.5505/respircase.2013.66376  Sayfalar 27 - 31

10.
Superior Sulkus Tümörünü Taklit Eden Kist Hidatik Olgusu: İntratorasik, Ekstrapul-moner, İntraossöz Yerleşim
A Case of Hydatid Cyst Mimicking Superior Sulcus Tumor: Intrathoracic, Extrapulmonary, Intraosseous Location
Fatih Meteroglu, Atalay Sahin, Sevval Eren
doi: 10.5505/respircase.2013.68077  Sayfalar 32 - 34

11.
Primer Pulmoner Leiomiyosarkom
Primary Pulmonary Leiomyosarcoma
Nurdan Şimşek Veske, Gülşah Günlüoğlu, Adalet Demir, Pelin Karadağ, Ekrem Cengiz Seyhan, Nur Ürer, Sedat Altın
doi: 10.5505/respircase.2013.35744  Sayfalar 35 - 38

12.
Bronşektazili Bir Hastada Gecikmiş Tanı: Swyer-James-MacLeod Sendromu
Delayed Diagnosis in a Patient with Bronchiectasis: Swyer-James-MacLeod Syndrome
Dilay Ahat Çimen, Aydanur Ekici, Emel Bulcun, Mehmet Ekici
doi: 10.5505/respircase.2013.14622  Sayfalar 39 - 43

13.
Sağ Pulmoner Arter Agenezisinin Eşlik Ettiği Scimitar (Pala) Sendromu
Scimitar Syndrome Associated with Agenesis of Right Pulmonary Artery
Dilaver Taş, Oğuzhan Okutan, Tuncer Özkısa, Ömer Ayten, Ersin Demirer, Turgut Öztutgan
doi: 10.5505/respircase.2013.96268  Sayfalar 44 - 47

LookUs & Online Makale